Google

Translate blog

lördag 16 februari 2013

Fas 3are ses som annorlunda människor och fler o fler anvisas dit.Ekonomin för de med a-kassa urholkas år för år för fas 3aren. Den usla ersättning de fick efter sänkningen 2006 ligger kvar på samma nivå.

Snart har den med socialbidrag högre ersättning som gratisarbetande än den med 65 % a-kassa, då basbeloppet höjs i socialförsäkringen varje år.

Citat: – Huruvida det var tänkt att man skulle bli utan ersättning, det är ju en politisk fråga.
Elisabeth Svantesson är Moderat ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott.
– Jag kan tala för Alliansregeringen och i dagsläget finns inga planer på att ändra ersättningssystemet i jobb- och utvecklingsgarantin eller i sysselsättningsfasen. Slut citat.

Någon förändring kommer inte, om nu inte socialbidragsnivån försämras, det har ju varit tal om att så ska ske halvårsskiftet 2013.

Uttalanden som detta, Citat: – Försörjningsstöd räknas av krona för krona om man börjar arbeta, då blir drivkraften att gå tillbaka till arbete blir mindre, säger Anders Forslund till SR. Slut citat.

Ger anledning att tro att detta även finns i agendan under innevarande år i alliansens segregationspolitik, vilken inte verkar ha en gräns neråt i ekonomiskt utanförskapande.

Det enda vi med säkerhet kan se är att fas 3 är njutningsmedlet i alliansens behandling av medmänniskor som inte fått hjälp till ett arbete!

En diskrimineringsåtgärd, gillad av svenska folket, med syfte att peka ut syndabockar att skylla på, när skatten anses för hög och de numera sedda bidragen som en skambeläggande åtgärd som ska skambelägga den som mottar dessa. Allt under flumbegreppet arbetslinjen vilkets begrepp skallar ur alliansens strupar i tid och otid.