Google

Translate blog

söndag 17 februari 2013

Är Löfven m.fl. helt uppgivna och har gett upp om de svagas rättigheter till ett värdigt liv?!Inte hörs det mycket om fas:3arnas, eller de utförsäkrades, livschanser eller ekonomi. Istället anses dessa vara eviga arbetssökande och ska som arbetslösa leva upp sina eventuella tillgångar - för att sedan leva på socialbidrag.

Citat: Jag skulle vilja höra Stefan Löfven säga att fattigdomen ökar till följd av politiskt fattade beslut, där man låter de allra rikaste bli rikare, på alla andras bekostnad. Jag skulle vilja att han - gärna högröd i ansiktet och lite hetsig i tonen - presenterade ett tio-punktsprogram för att skapa ett samhälle där ingen av oss var fattig (då kan inte samtliga punkter vara ”skapa jobb”). Jag provoceras nämligen av att man inte ens verkar särskilt upprörd, utan snarare uppgiven i stora delar av vänstern. Slut citat.

Inte är heller LO speciellt intresserad av ovanstående grupper utan kämpar  i första hand mot att de med arbete inte ska få det sämre. Reinfeldt önskar - inte överraskande - att fler med arbete ska vara lågavlönade och för att så ska ske ska långtidsarbetslösa ha det än sämre så människor tar arbete med mycket låg lön men ändå får det bättre än de utan arbete.

Citat: Utspelet möter nu skarp kritik av LO.
– Vi ska inte ha arbetande fattiga i Sverige, personer som jobbar heltid men ändå inte kan försörja sig, säger Lasse Thörn på LO:s arbetslivsenhet. Slut citat.

Kontenta från ovanstående är, att precis som Reinfeldt och Co tycker, så räknas inte fas 3 arbetande som arbete utan som bidragstagande och dessa ska ha det svårt ekonomiskt, medan lågavlönade i det som kallas normala arbeten - men av samma slag som fas 3 arbeten - inte bör ha hur låg lön som helst enligt LO och vänstern.