Google

Translate blog

måndag 18 februari 2013

Engströms naiva nya uttalande om arbetsgivare och jobb.
En bra arbetsgivare är, enligt Engström, en arbetsgivare som anställer en arbetssökande.
Men arbetsgivare gör just detta, om de har en arbetsuppgift de behöver få utförd, och som det lönar sig att få utförd. Övriga behövda uppgifter får ibland vänta eller så kan en fas 3are tas in så blir uppgiften gjord, med en lönande inkomst upptill genom statens försorg.

Detta anser Engström en arbetsgivare ska göra. Citat: så kan en arbetsgivare erbjuda en anställning för en så låg kostnad som 4 000 kronor netto i månaden. Jag hoppas att fler arbetsgivare tar ett större socialt ansvar. Jag tror att vi behöver bli ännu bättre på att hitta de bra arbetsgivarna som vill ge människor en chans igen. Slut citat.

Istället för att ta in praktikanter eller fas 3are för en uppgift och inte en arbetande med anställning som vill byta arbete.

Men vad löser detta? Ingenting.

Den som anställs enligt särskilt anställningsstöd, vilket exemplet är taget från, med 4000 kr netto per månad, där staten betalar resten under 12 månader, hamnar efter detta år i fas 3 likt förbannat då särkilt anställningsstöd inte ger nya a-kassedagar! Systemet utnyttjas fullt ut inom skolvärlden, där vissa får gå i fas 3 i 2 år, sedan ett år på särkilt anställningsstöd för att sedan gå tillbaks till fas 3!

Privata arbetsgivare är mer ärliga i sina uppsåt och många anställer inte om de inte har behov av en person, även om de får bidrag för detta. Många vill även vara justa mot sina anställda och anställer därför vid behov personer som redan har arbete, men önskar byta. Varför gå omvägen med bidragsanställningar av personer som arbetsförmedling och stat redan klassat som odugliga, genom att sänka deras a-kassa och stänga in dem i fas 3?

Även alliansens förespråkare har ju öppet gått ut med att de som finns i fas 3 är udda och icke anställningsbara och som av den anledningen inte får arbete. Skulle då en seriös arbetsgivare vilja anställa dessa? Självklart inte, bara den arbetsgivare som ser det lönande med 5000 kr i månaden skattefritt och har ett tempoarbete eller en förvaringsidé tar emot.

Genom uttalande som i citatet ovan fördummar Engström arbetsgivarna i Sverige och hoppas att de ska ta över ansvaret för arbetsmarknadspolitiken därför avsäger hon sig ansvaret för arbetsmarknadspolitiken och låter arbetsgivarna få det största ansvaret. En politik som enbart ger förakt för sittande regim.