Google

Translate blog

tisdag 19 februari 2013

Fas 3 är vår tids fattighus, här ska arbetas för minsta möjliga ersättning och förvaringen av personen ska finnas till ålderspensionsdags!Borgerligheten kommer att kämpa med alla medel för att fas 3 ska bestå, likt fattighusbehandlingen under tidigare historia.

Kanske man ska jämföra med fattigvården, då fattiga utauktionerades till den som krävde minst betalning för en person och sedan använde denna som gratis arbetskraft under tidigare skeden i borgerlighetens Sverige.

Idag säljs den som ses som värdelös på arbetsmarknaden inte på auktion till hågade arbetsgivare utan dessa lockas istället med vad som så fint kallas anordnarstöd (bidrag) för att ge denne odugling, som alliansen ser fas 3are som, en sysselsättning som kan ge inkomst utöver bidraget på ca 5000 kr skattefritt i månaden till anordnaren (arbetsgivaren).

Citat: Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 framstår allt mer som den borgerliga regeringens utsorterings- och ändstation. Utvecklingen är bekymmersam; vi ser inget slut på andelen människor som rasar in i fas 3 samtidigt som utströmningen från programmet är låg, fas 3 leder inte till jobb, säger Maria Stenberg.

- När man är i fas 3 är man hänvisad till att leva på en mycket låg ersättning samtidigt som man utför gratisarbete åt anordnaren. Regeringens arbetsmarknadspolitik leder till fattigdom och utanförskap, inte fler jobb, menar LO.

Okända arbetsgivare

På fackligt håll misstänker man att det finns arbetsgivare som gjort det till en
affärsidé att ha fas 3:or anställda och att deltagare i jobb- och
utvecklingsgarantins slutfas får utföra även ordinarie arbetsuppgifter, vilket är
emot reglerna.

Men man har inga bevis. Dels är det svårt att få personer i fas 3 att träda fram och vittna, dels lämnar arbetsförmedlingen inte ut uppgifter om vilka deltagare som finns inom den privata sektorn.
- Gör de ett ordinarie jobb eller inte? Vi vet inte, vi kommer inte åt dem, arbetsförmedlingen uppger bara "okänd arbetsgivare", säger Rickard Carstedt. Slut citat.

Olikt de som handlade per auktion förr är dagens anordnare hemliga, varför är en gåta, men troligen för att hela fas 3 är skambelagt och deltagarna skrämda till tystnad och arbetsförmedlingen inte önskar få utspritt att gratisarbete finns anordnat av dessa.

Men varför tiger facken på de platser där fas 3 arbetare finns?
Detta är en gåta som jag inte kan besvara, men misstänker att svaret ligger i att deltagarna inte är medlemmar i facket och då bryr sig inte facket av idag.