Google

Translate blog

fredag 22 februari 2013

Majoritet i riksdagen mot sms:ande under bilkörning. Men blir det ändring för det i ett odemokratiskt land som Sverige nu är, där riksdagsbeslut inte följs? Heil arbetslinjen…
I en demokrati följs riksdagsbeslut. Det är en förutsättning att alla partier följer demokratiska beslut när majoriteten sagt sitt.

Så dock inte när Reinfeldt regerar. Vi har riksdagsbeslutet att stoppa nya anvisningar till fas 3 från sommaren 2011. Det följdes inte och för att kringgå det ändrades namnet fas 3 till sysselsättningsgarantin!

Nu finns, enligt artikeln, majoritet för att ett riksdagsbeslut ska tas om förbud mot sms:ande vid bilkörning. Frågan är om det blir förbud då, även om majoriteten säger ja.
Om man ser till fas 3, så kanske det blir en namnändring här med, för att kringgå det eventuella riksdagsbeslut som kommer.

Om moderaterna inte vill ha ett förbud så blir det inget - oberoende av om riksdagen säger ja till ett. Om moderaterna vill ha ett förbud blir det så.
De har tidigare sagt nej. Men vad de anser nu är otydligt.

I en demokrati är riksdagsbeslut fattade i demokratisk ordning något man kan lita på, dock ej så i moderaternas Sverige. Vi får se vad som händer, kanske inget, kanske någon liten förändring, kanske ett förbud.

Riksdagen har inte sista ordet numera det har Reinfeldt och Co i alliansen, vilka styr efter eget gottfinnande med mantrat ”arbetslinjen” skallad i alla möjliga och omöjliga sammanhang.

Snart öppnar väl både riksdagen och regeringssammanträden med ett ”Heil arbetslinjen” från alliansens sida…