Google

Translate blog

tisdag 26 februari 2013

Höjning av a-kassans tak gynnar inte fas 3are. Konstigt nog är majoriteten nöjda med sin ersättning i fas 3. Är majoriteten masochister i fas 3?Enbart moderaterna är emot en höjning av taket till a-kassan. En höjning har tidigare diskuterats under en begränsad tid för nya arbetslösa.

Citat:  – Jag välkomnar att vi nu är tre av fyra allianspartier som är överens om en höjning, det sätter tryck på Moderaterna, säger Annika Qarlsson, arbetsmarknadspolitisk talesperson i Centerpartiet.
Enligt henne så är dagens modell, där ersättningsnivån i a-kassan trappas ned efter tre månader, bra eftersomtrycket på att söka nytt jobb då ökar. Slut citat.
Inte tas någon hänsyn till de som för evigt hamnat i fas 3, som man ser.
Det finns även fakta på att majoriteten av de i fas 3 är nöjda som det är med sin ersättning.

Citat: Majoritet av deltagarna i fas 3 är nöjda och känner meningsfullhet.

--- Är du nöjd med fas 3 platsen?
Ja: 63%
Ja, delvis: 14%
Nej: 24 %
Följdfråga till de som var missnöjda: ”Vad är du missnöjd med?” (Flervalsfråga)
  • 47 % Den ekonomiska ersättningen
  • 41 % Ger dålig möjlighet till anställning efter fas 3
  • 30 % Sysselsättningen passar inte mig
  • 24 % Anser att jag borde vara anställd
  • 24 % Annat
  • 11 % För lite uppgifter att utföra
  • 9 % Får inte tillräckligt stöd med jobbsökande
  • 6 % För mycket uppgifter att utföra
Slut citat.
Här kan man se, till mångas förvåning, att enbart 47 % av deltagarna är missnöjda med att få 65 % av a-kassan utan framtida höjningar av beloppet alternativt försörjningsstöd.

Innebärande att 53 % anser ersättningen bra, möjlighet till anställning anser 59 % att de har på sin plats. Stöd för jobbsökande anser 91 % att de får tillräckligt.
Ja, nog gick luften ur motståndet mot fas 3 när denna rapport kom!

Fas 3are känner sig nöjda med villkoren! Min undran är, vad är det för folk i denna åtgärd, där majoriteten är nöjda med att ha placerats här på låg ersättning för att arbeta med, i många fall, arbetsuppgifter där arbetskamraten har en lön?!

Är de av arbetsförmedlingen uppfostrade till masochism, eller är majoriteten ändå självplågare som anser att de inget är värda, och därför är nöjda?!