Google

Translate blog

onsdag 27 februari 2013

I Fas 3 är inbyggt en lidande fas, innebärande att du ska ha det svårt ekonomiskt.
Du får inte studera på din fritid fört att ev. få ett arbete. Du får inte resa bort, utan ska vara tillgänglig för arbetsförmedlingen fastän de troligen aldrig hörs av.

Du får bara arbeta gratis och din ersättning ska vara låg. Den som ger dig ett arbete får däremot 5000 kr skattefritt i månaden, för att utnyttja dig som gratis arbetskraft i sitt företag.

Det är absolut förbjudet för denne, av barmhärtighet eller av dåligt samvete av att utnyttja dig, ge dig dessa 5000 kr i månaden!

Citat: Är det förbjudet för en anordnare av fas 3 att ge hela eller delar av anordnarbidraget till deltagaren?

Det är inte förbjudet för en anordnare att göra det. Men det innebär att deltagarens aktivitetsstöd minskar med motsvarande summa pengar och det ger inte deltagaren högre ersättning. Om anordnaren vill ge en högre ersättning vore det lämpligare att anställa deltagaren med hjälp av ett anställningsstöd. Slut citat.

Man upphör inte att förvånas över vilken grym människosyn och vilken oempati som finns inbyggt i fas 3!