Google

Translate blog

lördag 2 mars 2013

Människor glöms ej bort utan jagas som villebråd i moderaternas Sverige.
Säkert har de som uttalar sig nedan aldrig haft långa sjukskrivningar, där de upplevt sig som friska men orättvist sjukskrivna!

Om de varit sjuka hade de säkert, som merparten av dessa sjuka, inte önskat få en ättestupa i form av ”bli frisk detta datum eller utförsäkras och lev upp dina tillgångar och bli ett socialfall om du inte omedelbart får ett arbete”.

Tag ditt arbete då, fast du lider, snart får du vila i eviga tider, som Evert Taube sjunger i visan "Så länge skutan kan gå".

Nu till ännu ett idiotiskt uttalande från några moderater (vilka annars).

Citat: För inte så länge sedan var det inte ovanligt att människor som en gång sjukskrivits kunde gå i flera år utan någon som helst kontakt med Försäkringskassan. Efter det första året som sjukskriven sattes det nämligen i system att erbjuda förtidspension, av den då sittande regeringen, som lösning på det akuta problemet med stigande sjukfrånvaro i landet. Detta var verkligheten under Socialdemokraternas tid vid makten  - - - Nu erbjuder sjukförsäkringen möjligheter att närma sig arbetsmarknaden som gett många en ny levnadsglädje - - -Sjukförsäkringsreformen har varit framgångsrik, bidragit till att människor återgått i arbete eller tagit ett steg närmare arbetsmarknaden. Slut citat.

Detta säger dessa kufar på allvar! Nog vill en sjuk slippa jagas med blåslampa till socialfall, vilket blir följden om du är sjuk idag. Få arbetsgivare tar emot en sjuk när det finns friska att anställa. Socialdemokraternas lösning var bra. Sjuka och omöjliga på arbetsmarknaden fick en dålig ekonomisk lösning, men slapp jagas som kreatur till ruinens brant och psykisk nedbrytning.

Få känner någon glädje i att jagas ut på en obefintlig arbetsmarknad. De som tidigare hade sjukpension eller var sjukskrivna kunde, om de hade möjlighet och kroppskrafter, även då självmant ta ett arbete och säga upp sin sjuklön eller pension, om de ville och kunde detta.

Vi har genom den usla nya reformen fått betydligt fler arbetssökande, men även betydligt fler socialfall och vad värre är, självmord av utförsäkrade!

Ingen vill leva av försörjningsstöd vilket idag många utförsäkrade och personer i uselhetens reform fas 3 gör, fast dessa till skillnad mot flertalet utförsäkrade har ett arbete.
Nej, uttalande av ovan art i citatet är bevis på en usel människosyn och bör bara publiceras av en enda anledning, som avskräckande exempel på människosyn och att vi har en fri press och åsiktsfrihet - dock inte någon demokrati.

I ett demokratiskt land följs demokratiskt tagna beslut i riksdagen.
Majoritetsbeslutet att fas 3 skulle bort togs som ett skämt av sittande regering och oppositionens respekt för sittande regim gjorde att fas 3 likväl finns kvar!