Google

Translate blog

måndag 4 mars 2013

Måndag 4 mars Här är en lista på en del av slavägarna i Sverige av idag. Stoppa fas 3 innan det blir för dyrt.
Det finns bara en lösning på fas 3. Oppositionens lösning, stoppa omedelbart anvisningarna till fas 3 och hjälp de som finns i arbetslöshet innan de hamnar i fas 1 och 2.

Ge de som hamnar i fas 3 arbete av slaget beredskapsarbete etc. med avtalsenlig lön tills arbetsförmedlingen löser problemet med arbetsförmedling.

Detta är arbetsförmedlingens ansvar inte den arbetssökandes som aldrig hamnar hos arbetsförmedlingen om inte denne saknar lösningen kontakter.

Den som saknar kontakter kan skriva CV i evighet och tvingas söka jobb av arbetsförmedlingen i evighet utan att få något.

Arbetsförmedlingen ska vara kontakten ut på arbetsmarknaden, inte ett kontrollorgan för att arbetslösa ska få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

De som är i fas 3 nu är förlorade genom att de förödmjukats av åtgärden gratis arbete där anordnaren får betalt för att ge dem arbete utan lön eller förvara dem utan mening.
Ingen i fas 3 är möjlig att beredas ett arbete efter en tid i fas 3. De är psykiskt nedbrutna och apatiska. Uppfostrade till lydnad och apati i åtgärden.

Att behandlas som en andraklassens människa och få leva på en usel ekonomi har brutit ner dem och att kosta på dessa en sjukvård av psykologi och andra terapier är knappast lönande för samhället eller intressant för den i fas 3.

Allt är försent för dessa och de bör förtidspensioneras omedelbart av dessa skäl. Kan de sedan eventuellt få något av självkänslan och självförtroendet tillbaks ska de självfallet få ta ett arbete om någon bekant till dem i framtiden erbjuder dem detta.

 De bör då som plåster på såren efter fas 3 - vilkens gadd aldrig kommer att läka helt - få behålla sin pension fastän de arbetar. Det är samhället skyldigt dem efter denna tortyr av psykisk art genom fas 3.