Google

Translate blog

torsdag 7 mars 2013

Arbetsförmedlingen önskar att de som ska in i slavverksamheten fas 3 själva ska hitta sin slavägare.
De i fas 3 bör enligt arbetsförmedlingen för att avlasta dessa själva söka sin arbetsgivare i fas 3 vilken ska utnyttja eller förvara dem i arbete mot att de får  ca 5000 kr skattefritt från staten i månaden.

Citat: För det första borde den enskilde inte fokusera på att söka jobb i stället för att ”ragga” Fas 3-plats som aldrig eller nästan aldrig ger jobb?

För det andra kostar ju den enskilde arbetslöse mindre då denne är hemma, en anordnare får 5 000 kronor i månaden för att ”förvara” den arbetslöse – och i värsta fall blir han också utnyttjad som gratis arbetskraft. Slut citat.

Nog mår en normalt behandlad människa i samhället illa när man läser detta!? Vilken människosyn har arbetsförmedlingen? Statens? Ja, statens syn är ju deras mål. Målet att realisera efter lag och avtal konstruerat av staten.

Om jag skulle erbjudas ett arbete på arbetsförmedlingen av idag eller försäkringskassan, skulle jag vägra om jag var arbetslös. Aldrig skulle jag sjunka så lågt att jag skulle förverkliga den grymma människosyn staten vill att dessa myndigheter ska förverkliga!

Jag är förundrad över att arbetsförmedlare kan och vill arbeta med fas 3. Likt jag förundras över försäkringskasseanställda som vill arbeta med utförsäkringen.

Vad är de för människor? Vilkens människosyn måste man ha för att stå ut med att förverkliga dessa arbetsuppgifter som förödmjukar medmänniskan?

Kanske svaret är så enkelt som  att de själva är rädda för att bli arbetslösa.