Google

Translate blog

fredag 8 mars 2013

Fas 3 och lögnerna för att inte stoppa idiotin fast riksdagen sagt att fas 3 ska avvecklas.
Citat: Som alla bör veta följer alliansen inte demokratiska majoritetsbeslut i riksdagen. Beslutet att inte följa beslutet att stoppa fler anvisningar till fas 3 ursäktas med följande lögn som framförs av Maria Plass (M), ledamot i arbetsmarknadsutskottet. Citat: Man ville se en förändring men oppositionen själva gav inga alternativ. Slut citat.

Sanningen är följande:
  
Citat: Socialdemokraterna beräknar att det kommer att kosta två miljarder 2013 att ge varje individ ett riktigt jobb eller reguljär utbildning i stället för Fas 3. Totalt är det över 30 000 människor som berörs. 

Människor ska ha riktiga jobb med egen försörjning – eller utbilda sig för att kvalificera sig till det. Alla som finns i Fas 3 ska få utbildning eller riktiga jobb i företag, kommuner/landsting eller föreningslivet med avtalsenlig lön!

Arbetsgivare som anställer dessa personer ska få en lönesubvention mellan 85 och 100 procent. Slut citat.

Hur länge ska alliansen - med arbetsförmedlingen som lakejer - få fortsätta att krossa människors självkänsla och möjligheter till självförsörjning?
Beslutet om ett stopp för fas 3 ses här.