Google

Translate blog

lördag 9 mars 2013

Moderaternas byråkratiska syn på sjuka. Datum går före sjukdomssymptom.
Den som är sjuk ses som frisk efter ett visst datum efter sin första sjukskrivningsdag. Om inte detta är en materialistisk syn på människan och ett byråkratiskt ställningstagande undrar jag vad det är!

Citat: Sjukförsäkringen borde finnas till som ett skyddsnät för att alla ska kunna känna sig trygga med att tillvaron inte behöver krascha mer än vad som ändå sker vid sjukdom eller skada. Det behövs tidsgränser för den enskilde ska ha rätt till rehabilitering och stöd, inte administrativa tidsgränser för när man inte tillåts vara sjuk längre. Slut citat.

Beslutet att utförsäkra människor efter ett visst datum genom lag och beslut av lekmän på försäkringskassan och helt nonchalera läkarkunskap och individ är som taget ur en dystopi.

Men att förändra denna syn till en mänsklig syn på en sjuk är svårt då det bakom beslutet med utförsäkring finns en propaganda av omänskligt slag. Propaganda för att det är bra och att den sjuke kan arbeta med rätt rehabilitering efter denna dag och propaganda för att arbetsförmedlingen har kontakterna för arbete.

Nu har denna syn skärpts så att arbetsförmedlingens veto att personen inte är arbetsför ska stoppas genom att försäkringskassans beslut gäller och att arbetsförmedlingen ska tiga.

Har då merparten av dessa utförsäkrade fått ett arbete, de få som kunde arbeta något? Nej, få av dessa har blivit annat än arbetssökande. De sjuka har blivit sjukskrivna igen. Men många har även blivit mycket fattiga då utförsäkringen innebar nöd och misär och inte ett öre i börsen!

Citat: Tusentals utförsäkrade står nu helt utanför systemet och tvingas istället leva på föräldrar, barn, partners eller socialbidrag. Hårdast har kvinnor och LO-arbetare drabbats. Slut citat.