Google

Translate blog

tisdag 12 mars 2013

Alliansen fortsätter lura svenska folket med sin s.k. arbetslinje.
Exemplen på detta har media länge visat och även jag i denna blogg.
Dagligen tas missförhållanden upp och reaktionerna ute i samhället är noll eller nästan noll.

Idag tar jag enbart upp följande: citat: Idag befinner sig 33 766 människor i Fas3 trots riksdagens beslut om att sluta skicka människor dit. Det är drygt 200 fler än för en vecka sedan och nästan 4200 fler än för ett år sedan! Hur länge ska riksdagen tillåta att regeringen fortsätter att hänvisa människor till att inte bara utgöra en gratis arbetskraft, utan även en direkt inkomstkälla för arbetsgivaren som tar emot dem? Slut citat.

Nog räcker fakta likt detta för att en regim ska visa upp sitt fula tryne som ickedemoratisk.

Jag påstår att arbetslinjen är en arbetssökarlinje och det är just genom detta som arbetslösheten fortsätter stiga. De i fas 3 räknas inte som arbetslösa men inte heller som arbetande med förmåner som lön, jobbskatteavdrag,  rätt till försäkring eller 5 veckors ledighet per år som övriga svenskar i arbete.

Tänk efter, du med arbete, om du vid arbetslöshet skulle vilja att din fru eller man, son eller dotter, eller du själv skulle tvingas in i gratisarbete som ovan med en ersättning av 65 % upptill brytpunkten i arbetslöshetsförsäkringen (ca 12000 kr brutto minus ca 30 % skatt per månad) och veta att denna ersättning urholkas genom inflationen år för år?
Anser du detta, ok, rösta åter på allianspartierna vid valet 2014.