Google

Translate blog

onsdag 13 mars 2013

Alliansens s.k. arbetslinje är en fattigdomslinje som bör kallas arbetssökarlinje och i den finns en inbyggd ondska.
Genom att fler o fler tvingas söka arbete som sjuka har de arbetssökande ökat medan alliansens mantra ”arbetslinjen” skallar i media i alla möjliga o omöjliga sammanhang. Vad den betyder, utöver att den inneburit segregation av de utan arbete ekonomiskt och att fler blivit arbetssökande, vet enbart gudarna, alliansen själva vet det inte.

Troligen finns inget mer i linjen.

Men alltfler som inte får hjälp att hitta en arbetsgivare av de som borde klara av detta, arbetsförmedlingen, hamnar i misär och ekonomiska svårigheter. Kanske denna segregation och accelererande utanförskapande åtgärd även den ska ingå  arbetslinjen.

Citat: Antalet arbetslösa som inte får ersättning - trots att de deltar i Arbetsförmedlingens program - har ökat med 88 procent på bara ett år. Det visar en rapport från LO. Över 60,000 arbetslösa får inget stöd alls utan får överleva på socialbidrag eller hjälp från familjen. Slut citat.

Behöver mer beskrivas för att visa hur alliansens s.k. arbetslinje är konstruerad?

Knappast, den är en ekonomisk segregationslinje med inbyggd ökande segregationstakt.

Den ska öka år för år. Detta görs även av den ersättning de med a-kassa får. Den ligger still oberoende av inflation och prishöjningar år för år efter det att den sänktes till 65 % och inga jobbskatteavdrag får utfalla, inte ens för de fas 3are vilka gör ordinarie arbeten på sina platser. Istället får arbetsgivaren ca 5000 kr skattefritt i månaden för gratis arbetskraft.