Google

Translate blog

söndag 17 mars 2013

Den nyligen intetsägande debatten om fas 3 i riksdagen.
Två gånger på hela debatten i februari togs frågan upp om varför regeringen inte stoppat anvisningarna till fas 3 efter riksdagsbeslutet 2011.

Citat av Hillevi Larsson (S): Herr talman! Precis som Eva-Lena Jansson säger ökar anvisningarna till fas 3, trots riksdagsbeslutet för ett och ett halvt år sedan att stoppa anvisningarna till fas 3. Det har ju inte blivit bättre. Det är inte fler som går till arbete i dag. Det är till och med så att man kan säga att villkoren för dem som är i fas 3 har försämrats. Slut citat.

Svar av Hanil Bali (M) Herr talman! Ibland när man står här får man denna bild: Gud vad dåliga vi måste vara i Sverige! Fas 3 fungerar ju inte, och alla blir långtidsarbetslösa – man är nästan dömd att bli det i Sverige – just för att våra arbetsmarknadsprogram är så himla dåliga.
Då vill jag bara i all ödmjukhet peka på att Sverige är det land i hela EU som har lägst långtidsarbetslöshet i andel av arbetslösa. Slut citat.

Ja, goddag yxskaft blev svaret!

En gång till försökte en ledamot att ta upp det undanskuffade demokratiskt tagna riksdagsbeslutet, stopp till fler anvisningar av fas 3.

Det var Ali Esbati (V) Citat: Herr talman! Jag hade inte tänkt att mitt första inlägg i kammaren skulle handla om detta, men det var svårt att låta bli att gå upp i debatten när ministerns svar på interpellationen har så pass lite att göra med det som frågan handlar om.
Det är ganska principiellt viktiga frågor när regeringen har fått ett riksdagsbeslut att förhålla sig till och man faktiskt inte gör det och inte heller redovisar några tillfredsställande skäl för det. Slut citat.

Sista svaret blev detta (därefter lämnades frågan) svar av Hillevi Engström (M) Då kan man ställa sig frågan: Vad gör man då när man trots alla dessa insatser inte har fått ett jobb? Då har regeringen genomfört, som också Socialdemokraterna har föreslagit, ett förstärkt särskilt anställningsstöd, det vill säga gjort det betydligt billigare för arbetsgivare att anställa.

Tyvärr är det så att den här gruppen av personer, utan att generalisera för mycket, har varit borta från arbetsmarknaden länge och har svårt att hitta ett arbete, även om lönekostnaden är väldigt högt subventionerad. Det är till och med svårt att hitta seriösa anordnare för sysselsättningsplatserna. En del har inte ens fått en sådan plats – det är svårt. Slut citat.

Inte ett ord här heller om att stoppa fas 3 eller ge de som redan är i skiten en rimlig levnadsstandard, utan att förödmjukas till att söka försörjningsstöd. Fas 3 är förödmjukande mer än nog!

Inget kom ut ur debatten. Fas 3 består oberoende av riksdagsbeslutet 2011 om ett omedelbart stopp. Demokratiska beslut i riksdagen förverkligas numera bara om de är några som kan accepteras av sittande regim. Frågan är då hur länge till vi kan kalla Sverige ett demokratiskt land?

Flumdebatten uppmärksammades inte i media och det är förståeligt, den gav ingenting.