Google

Translate blog

onsdag 20 mars 2013

Skogsarbete eller parkförvaltning har alltid varit sista anhalten för de som varit svåra att placera för arbetsförmedlingen.
Följande är på gång i Västerbotten för de som ingår i fas 3.

Citat: Arbetsförmedlingen matchar och anvisar personer från jobb- och utvecklingsgarantin till Skogsstyrelsen. De får sedan maximalt sex månader sysselsättningsplats hos Skogsstyrelsen, med kortare utbildningsinsatser vid behov, i form av arbetsmarknadsutbildningar. Detta följs av ett års anställning med förstärkt särskilt anställningsstöd och deltagarna kan i vissa fall efter denna period ges möjlighet till fortsatt arbete. Slut citat

Låter kanske bra för de arbetslösa i slutfasen. Först gratisarbete varvat med ev. utbildning, sedan ett års anställning.
Kostnaden för denna anställning kan vara nära noll kronor medan den anställde kan få ca 18 000 kr i månadslön. Se regler: 

Vad som sedan händer efter detta år är med all säkerhet att den som fått detta stöd åter blir arbetslös och hamnar i fas 3 utan nya a-kassedagar, då särskilt anställningsstöd inte ger nya a-kassedagar.

Troligen med lägre ersättning än innan anställningsåret då ersättningen från a-kassan inte kommer upp till brytpunkten vid en inkomst på ca 18 000 kr i månaden vilket den tillfälligt anställde troligen hade innan anställningen.

Detta är den grymma sanningen. En respit på ett år för den arbetslöse ger effekten av dessa skogsarbeten.