Google

Translate blog

fredag 22 mars 2013

Arbeta gratis, söka jobb får du göra på fritiden, som arbetssökande i fas 3.
Du är arbetslös men ska arbeta gratis på heltid som fas 3 arbetare - på samma villkor som den som är anställd - men du får ingen lön.

Arbetssökande kan du göra på fritiden, under arbetstiden ska du arbeta.

Citat: Hon befarar att fas 3-deltagare tvingas till gratis heltidsarbete och bara får söka jobb och utbilda sig på fritiden, eftersom det är anordnarna som bestämmer om fas 3-deltagarna får söka jobb på arbetstid eller inte.

– Eftersom kontrollen av fas 3-anordnarna brister riskerar detta att bli ett allvarligt problem, skriver Hillevi Larsson (S).

Hon konstaterar dessutom att allt fler arbetslösa hamnar i fas 3, trots riksdagens beslut om att stoppa anvisningarna dit. Slut citat

Detta är Sverige 2013.

Arbetslinjen råder. Så många som möjligt ska arbeta - med eller utan lön.