Google

Translate blog

lördag 23 mars 2013

Marknadsföring av fas 3 are meningslös. Arbetsgivare är också påverkbara människor
Arbetsförmedlingen och staten vill locka arbetsgivare att anställa de långtidsarbetslösa genom bidrag men misslyckas självfallet med detta.

Anledningen är av två slag. Ingen anställer utan behov av arbetskraft och skulle alla långtidsarbetslösa eller arbetslösa överhuvudtaget få arbete, skulle snart nya hopar av arbetslösa finnas.

Efter allt fördomsfullt skrivande om långtidsarbetslösa vill få arbetsgivare anställa dessa personer, även om de får bidrag för detta, då misstanken finns att de är arbetsovilliga, funktionshindrade eller har konstiga onormala beteenden vilket kan skapa otrivsel på en arbetsplats.

Citat: Däremot tycker hon att det är synd att inte fler arbetsgivare tar chansen att anställa långtidsarbetslösa i sysselsättningsfasen. Under ett års tid subventionerar nämligen Arbetsförmedlingen anställningarna med upp till 85 procent. Ersättningen sjunker sedan successivt.

– Vi marknadsför den här gruppen mot arbetsgivare just nu.
– Jag tycker att fler ska anta det generösa erbjudande som de får genom att anställa de här personerna, säger Charlotte Humling, chef för Arbetsförmedlingen i Gävle. Slut citat.


Oberoende av vad som sägs i citatet ovan så är och förblir det nästintill omöjligt att få arbetsgivare att anställa dessa. Som fas 3 kan vissa arbetsgivare ta in dem som en affärsidé, då de mot en förvaringsplats får 5000 kr skattefritt för varje person o månad  bara de har en lokal och någon liten arbetsuppgift för dem som företaget inte behöver få utförd.

Men de få som fått arbete som fas 3 are är ofta de som kommit in i skolor och där gått bredvid lärare i klassrummen som hjälp i två år som fas 3 are. En del av dessa får sedan ett år med anställningsstöd  därefter hamnar de åter i fas 3.


Därför är knappast kostnaderna för skattebetalarna så höga av bidraget särskilt anställningsstöd. Men självklart finns kostnaderna för aktivitetsstöd och försörjningsstöd istället.