Google

Translate blog

måndag 25 mars 2013

Borde inte en statsminister ha kunskap om verkligheten?
Reinfeldt tillhör inte den kategori av statsministrar som har kunskap om verkligheten i arbetslivet. Han rör sig med floskler och fördomar och kallar dessa arbetslinjen.

Ännu har han aldrig förklarat vad arbetslinjen betyder mer än att det är motsatsen till det han föraktfullt benämner bidragslinjen. Utöver det ser han på något sätt ett samband mellan att sänka levnadsstandarden för sjuka och arbetslösa, för att sänka skatten för de med anställning genom de - för de arbetande - lönsamma jobbskatteavdragen.

I övrigt gör han uttalanden på löpande band utan verklighetsförankring, ett ex är detta.

Citat: Verklighetsflykten har ­sina orsaker, och de har bara blivit starkare. Den skamstämpel som nog ­alltid har funnits på den som inte ”arbetar” har de ­senaste åren ­utvecklats till ett brännmärke. Arbetslöshet, det är väl inget som drabbar etniskt födda svenskar mitti livet, som stats­ministern ­säger. Slut citat.

Mer behöver inte sägas om en statsminister som förlorat sig i teorier om en arbetslinje, utan substans med verkligheten.