Google

Translate blog

onsdag 27 mars 2013


Nedan finns en sann bild av Sverige idag.


Citat: 33 766 personer är inskrivna i FAS 3. 33 766 personer x 5,000 kr till arbetsgivaren som tar emot FAS 3are. Det blir 168.830.000 kr per månad som staten mutar arbetsgivare med för att ta emot arbetskraft.

Framtida löneförhandlingar kan se ut som följande om de inte redan i vissa fall gör det redan. Citerar från Fib kulturfront följande tänkvärda ord: Ja mina kära anställda som ni vet finns det många arbetslösa med låg a-kassa och de känner sig som slavar i fas 3. Så jag antar väl att ni inte tycker en lönehöjning är så viktig? Klagar ni på lönen eller nya schemat tar vi in bemanningsanställda. Slut citat.

BETALD arbetskraft!!! Pengarna hade behövts inom sjukvård, förskola och äldreomsorg med mera. Slut citat.

Nog ger detta en sann bild av Sverige av idag!
Den som inte har arbete, och då av slaget tillsvidareanställning, lever farligt ekonomiskt och socialt.