Google

Translate blog

torsdag 28 mars 2013

Nu slår sig moderaterna för bröstet och ser möjligheter att ytterligare förstärka utanförskap och segregation. Mantrat Arbetslinjen skallar. Vad det betyder ses nedan.
Nu myser moderaterna, statistik visar att de kan fortsätta segregera arbetslösa och sjuka, då Sverige inte har så mycket fattiga i jämförelse med övriga Europa.

Citat: - Den som har varit fattig eller arbetslös en längre period har inte fått det materiellt sämre. Däremot har den gruppen halkat efter gentemot dem som jobbar, säger Thomas Helgeson, som jobbar med välfärdsstatistik på SCB.     Slut citat.

Uttalandet ovan visar dock bara att människor har tak över huvudet och materiella saker kvar sedan de hade en inkomst som gjorde det möjligt att handla.

I övrigt kan ingen sunt tänkande människa påstå att det inte blivit ekonomiskt sämre för arbetslösa efter sänkningen av a-kassan och en a-kassa som är statiskt fastslagen utan höjningar fastän priserna höjts sedan 2002 sedan senaste höjningen av a-kassa gjordes. Utöver det har ersättningen sänkts till 65 % för de som mest behöver ersättningen, de långtidsarbetslösa.

Risk för fattigdom har dock ökat i Sverige. Citat: Antalet personer som lever i risk för fattigdom, ett annat EU-mått, har ökat. Det måttet har EU definierat som att ha en disponibel inkomst som är mindre än 60 procent av medianinkomsten i landet. 2011 var det 14 procent av befolkningen i Sverige, mot drygt 12 procent 2008. Slut citat.

I övrigt hänvisar jag till artikeln citaten kommer från, där man kan utläsa vad fattigdom begreppsmässigt är.

Men rubriken på ovanstående artikel är, Lägst andel fattiga i Sverige. Detta ger en falsk bild och då borgerliga anhängare oftast bara läser en rubrik av något, då denna bekräftar att Sverige fortfarande är en välfärdsstat, ger detta råg i ryggen för verklighetsfrämmande personer som dagens alliansregim.