Google

Translate blog

lördag 30 mars 2013

Långtidsarbetslöshetens orsaker och oviljan av alliansen att lösa detta.
Oviljan att lösa långtidsarbetslösheten är det som alliansens arbetsmarknadspolitik mest är synlig som. Istället förvarar de långtidsarbetslösa med en massa ursäkter och propaganda i fas 3 och påstår att ingen annan lösning finns. Nog får man kalla rysningar när man läser detta, påminnelser om enda lösningen ger ekon från Tyskland och 1930-40 talet.

Men sanningen som vi verklighetsinriktade personer ser är att det finns fem olika skäl som ligger bakom långtidsarbetslösheten och vilkas problemformulering inte alliansen kan - eller vill - se och höra talas om.

De låga ersättningarna för arbetslösa, deltidsstämplingsreglerna, arbetsgivareperioden i sjukförsäkringen, den slopade regeln att alla lediga arbeten ska anmälas till platsbanken och felaktiga satsningar i arbetsmarknadspolitiken.

Det bli för långt att här redovisa för punkternas innehåll utan istället bör intresserade läsa om detta på följande länk.

När jag ändå rekommenderar läsning av andra bloggar ger jag även ytterligare en varm rekommendation på blogg, ett mycket väl skrivet inlägg med aha upplevelser vid läsningen, detta från denna blogg, Helga Pitbulls blogg.