Google

Translate blog

söndag 31 mars 2013

Arbetslinjen, eller rättare sagt arbetssökarlinjen, ska fortsätta accelerera.
I en tid med en rekordarbetslöshet, människor i långtidsarbetslöshet och sjuka som tvingas bli arbetssökande, föreslår moderaterna att äldre ska arbeta längre.
Citat: - När man ser att man faktiskt får behålla lite mer när man fyller 64 år finns en morot att stanna kvar lite längre i arbetslivet, säger Elisabeth Svantesson (M), ordförande i arbetsmarknadsutskottet. - - - Det nya förslaget ska maximalt kunna ge 2 500 kronor mer i månaden i lägre skatt. - -- - Vi lever allt länge, det är fantastiskt, men vi måste arbeta mer och då måste systemen anpassas. Om det är 69 eller 70 är inte det viktiga, säger Elisabeth Svantesson och uppger att höjningen ska ske successivt. Slut citat.

Hur man kan få ovanstående att gå ihop är en gåta. Fler ska arbeta längre och det i en tid då ca 8 % av arbetskraften - inklusive sjuka som tvingas söka jobb - men exklusive de i arbetsmarknadsåtgärd som pysslar med cv skrivning och fas 3 slavarbeten.

Jag kanske är dum men jag anser att ingen ska behöva (kanske inte ens tillåtas om det inte handlar om arbetsgivare) arbeta längre än till den pensionsålder som finns idag, så länge det till och med finns ungdomar som är arbetslösa i åratal.