Google

Translate blog

måndag 1 april 2013

Inte helt fel i fas 3 om man inte tvunget önskar bli utnyttjad som gratis arbetskraft. Anordnare kan ta sina pengar o lämna fas 3 aren i fred.
Jag hittade en beskrivning på följande länk av hur fas 3platser söks av den som ska ha en sådan. Inte fick denne kopiera adresserna på var de fanns, nej, enbart egna anteckningar av var de fanns och när besök kunde göras fick medtagas från arbetsförmedlingen.

Citat: Det konstiga var att adressen var många gånger till en
vanlig bostad, typ Hemvägen 12C! så jag antar att man träffas där utanför och
går sen iväg och "gör" nåt, förmodligen går man hem rätt snart å efter ett tag behöver man nog inte gå dit alls, men alla är lyckliga ändå!
Anordnaren får sina pengar, jag får mitt bidrag, Af har en mindre inskriven och sist men minst, den smarta alliansen som stolt får visa hur arbetslöshet bekämpas bäst. Slut citat.


Ärligt sagt, då en plats är en total förödmjukning av en deltagare eller gratisarbetande, vilken anordnaren/arbetsgivaren får ca 5000 kr i månaden för, så anser jag följande.

De anordnare som tar bidraget och låter deltagaren vara fri, med kanske någon liten närvaro på någon timme i veckan där denne kan träffa sina meddeltagare på en kopp kaffe på anordnarens adress, är de mest mänskliga anordnare och dessa bör hållas hemliga.

Det är en skam att vara på plats heltid för att inte få annat än a-kassa eller försörjningsstöd. Därför är anordnare som ovan bra, då den arbetslöse då utan trams med värdelös närvaro kan söka eventuella arbeten, istället för att sitta av tid på meningslösa gratispyssel eller arbeten som inte ger inkomst.

Självklart ger inget av ovanstående en lösning på arbetslösheten och egenförsörjning. Men så länge arbetsförmedlingen inte får order uppifrån att arbeta konstruktivt med att garanterat lösa en arbetslös situation med arbete utan enbart sänder till fas 3 platser, är min lösning ovan bäst. De som ses som oseriösa fas 3 anordnare är de bästa. De övriga är slavägare i modern tappning.

Men självklart är första lösningen på långtidsarbetslösheten att stoppa fas 3 och låta arbetsförmedlingen arbeta som arbetsförmedlare och inte som kontrollörer av arbetslösa.