Google

Translate blog

tisdag 2 april 2013

Björklunds undran är även min, varför är alliansen så stor?
Fastän människor placeras i fas 3, förödmjukelsefasen och det fast riksdagen sagt nej till detta. Fast a-kassan legat still sedan 2002 och utöver det sänkts för just de som behöver den mest, de långtidsarbetslösa. Fast sjuka lämnats i misär och förödmjukelse genom att utförsäkras när de inte blev friska på det datum regeringen satt som gräns för sjuktillvaro.

Det finns mer att säga, men trots detta är alliansen stor. Jag undrar precis som Björklund, varför är de rödgröna inte större?

Citat: Han menade också att underläget i opinionen beror på lågkonjunkturen.
– Det konstiga är att de rödgröna inte leder mer, säger Jan Björklund. Slut citat.

Därför vågar Björklund sig på ett hånfullt uttalande som ovanstående, och det är inte konstigt alls, alliansen verkar odödliga.

Citat: Under talet riktades kängor mot alla oppositionspartier. De rödgröna fick kritik för att de, enligt Björklund, kväver välfärdssamhället med högre skatter. Slut citat.

Just högre skatt måste nämligen till för att ge ett värdigt liv för ovanstående grupper. Men samtidigt vill inte majoriteten som har arbete att skatterna ska höjas. Därför skrämmer alliansen folket med skattehöjningar om sjuka och arbetslösa skulle få ett värdigt liv.

Varför är då alliansen så stor i förhållande till de rödgröna, fast många vet konsekvenserna av alliansens politik?

Svaret är just skatterna. Jobbskatteavdragen. Om alliansen genomför det femte jobbskatteavdraget som lovat och garanterar detta i nästa års budget - med löfte om ett sjätte - så vinner de valet 2014. Skatter är något svenska folket avskyr. Skattetrycket från 2006 ligger kvar på samma nivå för de arbetslösa - men det bryr sig inte svenska folket om - de med arbete vill konsumera och ha mer i plånboken, vilket de får med alliansen, att det sedan är på bekostnad av de svaga bryr sig få om eller förstår.

Detta är svaret på Björlunds fråga om varför de rödgröna inte är större fastän alliansens arbetslinje totalt misslyckats, genom att arbetslösheten är större än innan denna segregationslinje av ekonomiskt slag genomfördes - under sken av - att det var en linje som skapade arbete, men som egentligen enbart skapade fler arbetssökande.