Google

Translate blog

onsdag 3 april 2013

Äldre som inte förväntas arbeta bör inte hjälpas till längre levnad vid svår sjukdom, enligt alliansens arbetslinje.
Tyskland under 1930-talet och vad som sedan hände vet vi. Utrotning av funktionshindrade och sjuka på löpande band, bland mycket annat utrotande av människor som inte passade in i det kommande tusenåriga ariska riket.
I moderaternas Nya Sverige där arbetslinjen är mantrat pågår - ännu i liten skala - något liknande riktat mot sjuka, arbetslösa och nu även äldre.

Citat: Staten väger in att pensionärerna bidrar mindre till samhällsekonomin när det beslutas om vilka läkemedel som ska subventioneras - - - ”För den här åldersgruppen av patienter tillkommer indirekta kostnader eftersom produktion minus konsumtion resulterar i ett underskott. Förlängd överlevnad för den här åldersgruppen ger därmed upphov till ökade samhällskostnader”. - - - att en subvention blir dyrare av att den genomsnittliga personen, i det här fallet 69 år, inte kan börja arbeta efteråt. Slut citat.

Segregationen av människor och dess värde består i alliansens Sverige av om de hör hemma i arbetslinjen och då som arbetande. De som ej har ett arbete segregeras ekonomiskt och som vi nu ser även värdemässigt när det gäller vård.

De som inte passar in i arbetslinjen ska segregeras ekonomiskt som bestraffning för att de inte har arbete. Även om de arbetar inom fas 3. De som är för gamla för detta och inte ses som möjliga att arbeta mer, inte ens genom en utförsäkring från sjukförsäkringen, ska inte ha samma vård som andra, utan ses som onödigt människomaterial som bör försvinna från alliansens Sverige.

Så kan - och bör nog - ovanstående tolkas.