Google

Translate blog

torsdag 4 april 2013

Rösta på Alliansen 2014 - om du vill följande:
Att arbetslösa ska få fortsatt sänkning av sin levnadsstandard.

Att sjuka ska utförsäkras från sjukförsäkringen om de inte är friska efter ett bäst före datum och att försäkringskassans handläggare har sista ordet om en sjukskriven ska få vara sjukskriven - då patientens läkare inte ses som kapabel till detta.

Att långtidsarbetslösa ska placeras som gratis arbetskraft för arbetsgivare som för detta får ca 5000 kr i månaden.

Att vi inte ska ha ett försvar mer än någon vecka i Sverige och då endast försvar av en liten del av Sverige, därefter ska vi lita på NATO.

Att skolan ska fortsätta tvingas spara och elever ska få läxhjälp genom RUT vilket innebär att bara de föräldrar med en viss inkomst kan ge barnen denna hjälp.

Att vinster i välfärden ska finnas, innebärande att sjuka och hjälpbehövande ska vara en inkomstkälla för företag och besparingar på hjälpsökande ska bli vinsten.

Att arbetsförmedlingen inte ska förmedla arbete i första hand utan fungera som kontrollorgan av om de arbetslösa ska ha någon ersättning vid arbetslöshet och kontrollera att de söker arbeten.

Det finns mycket mer att räkna upp men jag koncentrerar mig till dessa och den som vill veta mer kan slå upp och läsa på de borgerliga partiernas hemsidor.
Dock har Centerns fantasiprogram som kom för ett tag sedan omformulerats.