Google

Translate blog

fredag 5 april 2013

Miljöpartiet somnade igen, fas 3 är ju inget att orda om. Frågan blir, vad tystade dem?
Sommaren 2011 röstade en majoritet i riksdagen för ett stopp för att fler skulle anvisas till fas 3.


Citat: en stadig ökning, helt enligt AF:s beräkningar, in i FAS 3.
Ändå har man röstat i riksdagen för att inga fler ska skrivas över i åtgärden sedan snart ett par år. Regeringen väljer att strunta i den demokratiska omröstningen. Varför de rödgröna inte går till starkare angrepp på regeringen är jag totalt oförstående till. Varför pratade MP om misstroendevotum? Sedan dess tycks MP HELT ha glömt bort att FAS 3 finns och frodas. Slut citat.

Inget hände mer än små justeringar och det som moderaterna såg som lösningen på att stoppa anvisningar till fas 3. Namnbytet till sysselsättningsfasen. Ingen anvisas därför längre till fas 3 utan numera till sysselsättningsfasen. Samma elände men med ett annat namn.

Debatten om fas 3 för ett tag sedan där man tog upp just riksdagsbeslutet från 2011 resulterade i ett goddag yxskaft.NU borde det väl vara tid med en KU-anmälan eller var det bara ord det också?

Citat: Miljöpartiet kommer att kalla arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (M) till arbetsmarknadsutskottet nästa vecka så att hon får förklara sig.

– Om förklaringen inte följer det som riksdagen har beslutat att regeringen ska göra, så kommer Konstitutionsutskottet att få titta på detta. Och då är inte Miljöpartiet främmande för att göra en KU-anmälan, säger Mehmet Kaplan (MP).

– Nästa steg blir att ifrågasätta om ministern har åsidosatt sina skyldigheter och att hon inte har lyssnat på riksdagen. Då handlar det om förtroendet för den enskilda ministern och i förlängningen för regeringen, säger Kaplan. Slut citat.


Mitt tips: inget händer nu heller.

Det finns ett gammalt utryck som passar in i frågan om varför riksdagsbeslutet 2011 om ett stopp för fas 3 inte blir av och varför oppositionen inte på allvar vågar göra något, eller gör något åt att demokratiska beslut nonchaleras av regeringen. Troligen skulle inget annat beslut nonchaleras inom andra områden. Det har gått troll i hela frågan om Fas 3.