Google

Translate blog

lördag 6 april 2013

Ny LO-rapport kräver att Sverige får en arbetsmarknadspolitik och inte en tramsig s.k. arbetslinje utan substans för arbete.
Arbetslinjen, eller som jag vill kalla den arbetssökarlinjen, med inbyggt segregationsbyggande av arbetslösa och sjuka bör skrotas och istället bör en arbetsmarknadspolitik där man inte stänger in folk i fas 3 eller utförsäkrar sjuka till arbetssökande och ekonomisk misär utvecklas.

”Arbetslinjen” låter enbart som ironi när någon av regeringen i tid eller otid lägger in begreppet i sina tal, många gånger i sammanhang där det inte passar. Det blir som ett återupprepat mantra som säger bla bla bla...


Citat: LO:s syfte med rapporten är att väcka opinion.
– Vi pekar på hur Sverige har gått från att ha en aktiv arbetsmarknadspolitik till att istället låsa in människor. Det är ett förödande slöseri, både för individen och samhället, säger Anders Magnhagen. Slut citat

Idag är arbetslösa rättslösa och oskyddade i en moderatstyrd  kall högerpolitik där arbetslösa är likställt med arbetsslöa.


Citat: Reglerna för en arbetslös idag skapar osäkra människor. Osäkra för att deras situation inte leder till någon utveckling, bara inlåsning.
 - - - Fas 3 erbjuder inga utvägar. Endast 15 procent har lämnat Fas 3 för arbete eller studier. Det är en oacceptabel ändstation som skapar förtvivlan och en orättfärdig skamkänsla hos den som tvingats utstå regeringens idéfattiga resa utan rimliga möjligheter att ta sig in på arbetsmarknader.
Ingen vill vara varken livegen eller rättslös. Motsatsen till det är frihet. Att vara fri, känna frihet är att ha ett arbete, frihet att få försörja sig själv. Slut citat.

Förr fanns beredskapsarbete, senare plusjobb, vilka gav nya a-kassedagar och vilka hade avtalsenlig lön. Idag producerar fas 3 ekonomisk misär och apatiska jobbsökare.
Ovanstående fas 3are vilka går till studier är i många fall ungdomar vilka hellre gör detta än blir kvar i fas 3 utan någon ersättning alls. Vid studier får de studiestöd.

En totalt misslyckad arbetsmarknadspolitik har sett historiens ljus med alliansen och med denna kom ett nytt sätt att beskriva verkligheten, ett mantra skapades. Mantrat arbetslinjen. Ett mantra vilket var o en får lägga in en egen betydelse i.
Men som bör ses som en arbetssökarlinje med målet att få fler att bli arbetssökande - friska som sjuka - och att segregera dessa ekonomiskt i förhållande till de med en arbetsgivare och avtalsenlig lön med jobbskatteavdrag.