Google

Translate blog

tisdag 9 april 2013

Löfven och Reinfeldt har samma syn på jobbskatteavdrag. Hårdare tag riktade mot de med socialbidrag på väg igen.
Att de flesta är nöjda med sjukförsäkringen är ingen ursäkt för att utförsäkra människor till försörjningsstöd och arbetssökande. Självklart är de flesta som blir sjukskrivna  endast sjukskrivna en kort tid och vet inget om utförsäkringen.

Ingen som drabbats av utförsäkring och är mentalt frisk anser att detta var bra! Om personen kunde arbeta och hade ett arbete att gå till hade denne avbrutit sin sjukskrivning självmant och börjat arbeta. Man ska inte tro att människor vill leva på usel ersättning när arbete ger lön det går att konsumera mer för. Man ska inte fördumma människor likt insändaren gör här. Skulle man ta denne på allvar innebär det att människor passivt är sjukskrivna tills någon tar bort sjukskrivningen och att de då blir tacksamma för detta.

Okunskap om nivån av ersättning vid fas 3 kan få människor att tro att fas 3 are ändå har en bra ersättning. Insändare av detta slag där okunskap sprids är farliga och kan få effekter som kanske inte var insändarens mening, eller?

Sanningen är att fas 3 are har 65 % av sin tidigare a-kassa. En a-kassa som inte brytpunkten höjts på sedan 2002 och inte heller höjts enligt det basbelopp vilket socialbidrag och pensioner höjs med årligen utifrån inflationen i samhället. Summa ca 12,000 kr brutto i månaden får en fas 3 are.
Om denne aldrig kommit in i a-kassan så blir det socialbidrag, eller som det så fint nu heter, försörjningsstöd om personen först sålt hus och bil och levt upp sina tillgångar och inte har en fru eller man som de ska leva på först och främst.


Löfven tar inte bort jobbskatteavdragen och permanentar därför alliansens segregationspolitik.
Arbetslösa får inte mer, basbeloppshöjningar av a-kassan införs inte och att fas 3 ska utfasas innebär inte att de som är inne i systemet får mer i ersättning för arbetsförmedlingens misslyckande att hitta arbete. Allianspolitiken består även efter det att den ev. avgår, men det var ju så de sa innan valet 2010. ”Vi behöver mandat en period till för att oåterkalleligt omforma Sverige så ingen väg tillbaks finns.”
  
Utöver ovanstående försöker nu moderaterna genom sin flumlinje ”arbetslinjen” få denna att även passa in så den minskar stödet till de med försörjningsbidrag. Genom detta hoppas de få än fler arbetssökande och därmed kommer arbetslösheten att öka än mer.  Allt för fortsatt ökad segregation.

Varför tror politikerna att människor blir socialbidragstagare?
Svaret är att i de flesta fall beror det på arbetslöshet och att ingen vill anställa en person som länge varit arbetslös. I Fas 3 finns många socialbidragstagare.

Ärligt sagt, tror regeringen att människor hellre förödmjukas på socialkontoren för att få ett uselt bidrag än att ha ett arbete där man kan konsumera och inte får mindre lön om man har en sparad slant eller ingen alls vilket försörjningsbidraget är konstruerat som? 

Ja, jag tror det. Inget förvånar i människosynen hos dagens politiker.