Google

Translate blog

onsdag 10 april 2013

Nya svar om fas 3 önskas, men inget fås om moderaternas odemokratiska nonchalans av majoritetsbeslutet i riksdagen, stopp av fas 3.
Nej, moderaterna kom undan beslutet i riksdagen om ett stopp för fler anvisningar till fas 3. Det är nästan 2 år sedan beslutet och vi har nu lärt oss att demokratiska beslut av majoritetskaraktär i riksdagen inte innebär att beslutet behöver följas. Hur ett lands konstitution då kan kallas demokratiskt är en gåta men har accepterats, inte bara av svenska folket, utan även av alla partier i riksdagen. Att lägga fram förslag i riksdagen och få majoritet för dessa är ingen garanti för att besluten ska följas. Inte så länge moderaterna styr.

En ny interpellation lades för ett tag sedan in av Ali Esbati (V) säkert kommer denna också att besvaras kort med ett intetsägande svar av Engström. Om det nu inte redan besvarats media är som vanligt tyst.

Citat: en kraftig ökning av andelen i Fas3. Av dem som fanns i program med aktivitetsstöd i slutet av förra året var det bara 5,5 procent som deltog i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Motsvarande siffra för Fas 3 – som ofta innebär meningslös och förnedrande verksamhet för den arbetslöse, och som riksdagen har bett regeringen stoppa inflödet till – var 17,6 procent. Slut citat.

Men det innebär inte att det inte finns bra formuleringar i den, fastän den inte nämner stoppet för fas 3, enligt det riksdagsbeslut som togs 2011. Detta har oppositionen lämnat, för de vet - och har accepterat - att moderaterna har sista ordet, oberoende av riksdagsbeslut tagna i demokratisk anda och oberoende av majoritet för dessa.