Google

Translate blog

torsdag 11 april 2013

Den hemliga agendan finns hos moderaterna, vilket jag misstänkt och anat länge.
Före detta chefsstrategen  hos Moderaterna Schlingmann säger att det är viktigt att vara förberedd.

Citat: I intervjun med DN Söndag berättar han att han och Moderaternas partisekreterare Kent Persson har träffat tusentals partimedlemmar för att komma fram till ett segerrecept till 2014.
Och PR-gurun har till och med en hemlig plan med detaljerade datum för när vissa uttryck ska användas, enligt DN. Slut citat.

Moderaterna arbetar därmed likt hemliga ordenssällskap med hemliga datum som när de infaller ska skalla ut inte bara mantrat arbetslinjen (eller handlar det om detta mantra) utan även andra mantra eller uttryck som passar in i flumbegreppet arbetslinjen, vilken är en arbetssökarlinje i första hand . I andra hand ett hånfullt och ironiskt begrepp vilket ska håna dess motsats bidragslinjen och de som är fast i arbetslöshet eller sjukdom.

Det ska bli spännande att se när ovanstående hotfulla datumbegrepp kommer vilka med all säkerhet har som mål att ytterligare håna de som inte har arbete. Ex på begrepp utöver arbetslinje kan vara bidragslinje, jobbskatteavdrag, utförsäkring, arbetslöshet, försörjningsbidrag mm. Alla sagda med ironi över de som inte har arbete och omfattas av begreppen.

Hån mot Socialdemokraterna kommer säkert också för att de vill ge en mänskligare ekonomi för de som är långtidsarbetslösa. Fas 3 kommer troligen inte att nämnas för denna åtgärd ska tigas ihjäl och fortsätta sortera människor i segregationstanken att dessa är odugliga och bör gömmas i åtgärden, medan de som tar emot dem för arbete eller förvaring ska ha betalt.

Den dolda agendan börjar synas och i detta finns ovanstående klanliknande arbete att det uträknade datum ska skalla fram avskyn mot de som inte har arbete och sprida fördomar med syftet att få svenska folket att inte ha empati för de sjuka och arbetslösa och därför åter rösta på moderaterna vid valet 2014 som vill de med arbete väl genom ytterligare ett jobbskatteavdrag.