Google

Translate blog

fredag 12 april 2013

Ibland undrar man vad socialdemokraterna vill och hur de tänker. Skamligt är ordet för nedanstående replik.

Tiden för medborgarlön borde vara här sedan länge. Socialbidrag är skambelagt och ett oerhört förnedrande kontrollorgan arbetar i syfte att förödmjuka den person som söker detta bidrag.

Man förundras över att socialdemokraterna har följande inställning till a-kassan.

Citat: Men vi socialdemokrater vill varna för de idéer om ändrade kvalificeringsregler som på sistone har förts fram i debatten. I debatten har företrädare från alliansens partier öppnat för att ge alla som söker arbete rätt till a-kassa, oavsett om de har arbetat tidigare eller inte. Med ett sådant synsätt överger man arbetslinjen, som man tidigare har sagt sig stå för, och närmar sig tanken på en medborgarlön. Detta tycker vi är mycket anmärkningsvärt. - - - Arbete måste vara det som kvalificerar en person för att få a-kassa. Vi kan inte acceptera en arbetslöshetsförsäkring som mer liknar en medborgarlön än en omställningsförsäkring, skriver S-ledamöterna i socialförsäkringsutredningen. Slut citat.

Även alliansen har påtalat att alla som söker arbete ska ha a-kassa.
Men nivån på denna skulle säkert bli skamligt låg om alliansen bestämde.
Nej, inför medborgarlön och ta bort a-kassa och socialbidrag.
Det skulle inte bli dyrare för samhället men förnedringskontrollerna skulle upphöra av de som inte kan få arbete.

Miljöpartiet har en mer nyanserad och seriös verklighetsuppfattning av problemet.

Citat: LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson har insett detta, och signalerat att man borde få räkna arbetslöshetstid som kvalifikation, det är bättre än att människor ska leva i den fattigdom de gör idag. Miljöpartiet välkomnar denna markering från LO. Den ligger väl i linje med vårt eget förslag om arbetslivstrygghet för alla.

Vi föreslår att man slår samman arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring och inför en gemensam grundförsäkring för alla. Slut citat.Nog är detta en likhet med en medborgarlön, inkludera socialbidraget och vi har en. Samtidigt skulle vi då få ett mer solidariskt samhälle.

Då vi aldrig kan få en helt frisk befolkning eller ordna arbete åt alla så skulle en medborgarlön eller som Miljöpartiet föreslår sammanslagning av försäkringarna  innebära ett slut på utanförskapande och segregerande ekonomiska åtgärder, som är alliansens kännetecken.