Google

Translate blog

onsdag 17 april 2013

Fas 3 är en arbetssökarlinje inte en arbetslinje. Om nu inte arbetslinje innebär att långtidsarbetslösa ska arbeta utan att få lön.

Detta är vad arbetslinjen skapat. Citat: Arbetslinjen, som blev en Fas 3-linje, är fastställd av alliansregeringen, med ett förarbete från regeringen Persson.
Alliansen har fyllt på med bland annat jobbskatteavdrag samt lägre och ingen förmögenhetsskatt alls.
Alliansregeringens politik är en metod för lönesänkningar. Enklare arbeten kan utföras i princip gratis av Fas 3-are med stöd av bemanningsföretag. Slutcitat.

Alliansen anser det bra.  Men varför anser majoriteten av svenska folket det? Svar, I arbetslinjens agenda skapades  och propagerades det för att fördomar om arbetslösa och sjuka som fanns hos många svenskar skulle ses som fakta. Arbetslinjen och uttrycket bidragslinjen skulle ses som varandras motsatser och skambeläggning skulle tillsammans med fördomar skapa regeringssamverkan i alliansen. Det lyckades, kanske över förväntan. 

Fördomar har blivit fakta i svenskars sinnen och nu följer nästa steg slag i slag, människors uppfattning om ickesvenskar hårdnar. Politikers - likt svenskars i allmänhet - ger rubriker i media ännu så länge när de uttalar sig negativt om invandrare. Men snart tröttnar media när det blir för vanligt - likt de gjort om utförsäkring och fas 3.

Nåväl, om vi återgår till citat ovan och istället ser vad regeringen har att säga. Skärpningen och utanförskapet går vidare, nytt jobbskatteavdrag aviseras. Ingen höjning av a-kassan förespråkas - den är lägre idag än 2002 enbart 65% för långtidsarbetslösa i pengar räknat för fas 3are - i penningvärde mycket lägre då inflationen tar sitt.

Citat: M vill öka krav på bidragstagare
- - I rapporten finns också förslag för långtidsarbetslösa som hamnat i den sista fasen i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti, fas 3 eller sysselsättningsfasen. En idé är att ge dem anställning i särskilda bolag, som Samhall, som kan ge arbetsträning och permanent anställning för personer med särskilda behov. Ett alternativ är anställningar i särskilda bemanningsföretag, som hyr ut arbetskraft till både privat företag, offentlig verksamhet och sociala företag.
I bemanningsföretagen ska de anställda kunna kombinera arbete med utbildning och arbetssökande. Slut citat.

Detta innebär riktiga arbeten men ingen lön - utan en inkomstkälla för bemanningsföretagen eller Samhall där man nu tar in helt arbetsföra personer utan handikapp, om man nu inte ser arbetslöshet som detta. Men även här blir det arbete utan lön då inget fysiskt eller psykiskt handikapp finns.
Samtidigt görs det på Samhall svårare för funktionshindrade att få plats  om fas 3are ska prioriteras.

Citat: Unga med funktionsnedsättningar och långa sjukskrivningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. De som blir beroende av sjukförsäkringen riskerar ett liv i utanförskap och fattigdom, det visar en färsk rapport till Försäkringskassan.Slut citat.

Utanförskap och segregationstänkandet fortsätter och verkar få mandat även 2014 genom att mutan jobbskatteavdrag 5 realiseras - för de som haft turen att få en arbetsgivare, eller lyckats skapa ett eget företag.