Google

Translate blog

fredag 19 april 2013

Media föreslås få mindre makt för att inte misskreditera den politiska makten i framtiden.

Framtiden i ett moderatstyrt Sverige går åt ett mer slutet samhälle där kritik mot t.ex. de politiker som styr inte får göras offentligt.  Media ska skrämmas till tystnad.

Citat: Det moderatledda justitiedepartementet under Beatrice Ask arbetar stegvis med att krympa vad medborgarna får veta genom massmedierna.  - - -  Mycket tyder på fortsatta moderata ansträngningar för att begränsa tryckfriheten. När justitieministern ifrågasätter om yttrandefriheten är avvägd på ett rimligt sätt mot andra intressen är det knappast mindre än ett uttryck för att friheten att yttra sig i press radio och tv ska minskas. Slut citat.

Vi har sett sådana regler i historien och då av anledningar som att kritik mot den politik som förs måste stoppas innan den blir för stor.

Idag arbetslinjen förmodar jag och dess segregation av arbetslösa och sjuka. Människor ska inte veta konsekvenserna av förda politik utan med glädje istället se fram emot jobbskatteavdrag mm som ges till de med arbete och de som är friska för att dessa ska rösta vidare på alliansens utanförskapande politik..

Ett av många exempel i år är detta, där Bildt är pressad och irriterad.
Exempel på dessa är säkert något som kan stoppas med hot om vite om det nya lagförslaget går igenom.