Google

Translate blog

lördag 20 april 2013

Moderaterna fantiserar vidare i sin framtidsvision. Arbeta längre säger de, men var finns arbetena? De räcker inte till redan idag.
Fler måste komma till Sverige, fler måste arbeta längre, detta påstår moderaterna fast det idag finns nära en halv million arbetslösa då arbetsuppgifterna någon vill betala för att få utförda inte räcker till.


Likväl påstår dessa kufar att, jag citerar: 
– Att jobba mer och längre är en nyckelfråga för finansieringen av den framtida välfärdsutvecklingen. Vi måste se till att öka antalet arbetade timmar, sa statsminister Fredrik Reinfeldt, som initierat och koordinerat delutredningen, vid dagens seminarium. - - - – Vi måste identifiera vilka hinder som finns för att arbeta längre så att de inte står i vägen. Slut citat.

Hinder? Det finns inte betalda arbetsuppgifter för alla!
Och bristen på dessa kommer att öka likt de gör idag. Gratisarbetande som fas 3 eller liknande ger inga pengar att leva på, varken för den som gör dessa uppgifter eller i skatter till stat eller kommun.

Diskussionerna i framtidskommissionen är inget annat än fantasier en utopi i mantrat ”arbetslinjens” namn.


Rapporten i sin helhet kan avnjutas här. Men läs kritiskt och utan mantrat ”arbetslinjen” för ögonen.