Google

Translate blog

söndag 21 april 2013

Ca 65 000 människor i Sverige har Alliansen kastat ut ur sjukförsäkringen för att skämmas då de - enligt alliansens människosyn - varit sjuka för lång tid.
Kan man tidsbestämma sjukdomar? Ja, enligt alliansen kan man det, efter en viss tids sjukdom ska du ses som arbetsduglig.  Du ska tvingas arbeta på din gamla arbetsplats om du har en väntande sådan. Varför du då från början skulle sjukskrivas kan man då undra över. Det hade ju då varit lika bra att förbjuda sjukskrivning överhuvudtaget.

Den som ingen arbetsplats har ska leva upp sina tillgångar och söka jobb.
När tillgångarna är slut kan du, om du inte har en försörjare likt gamla tiders hemmafruar exempelvis, söka socialbidrag vilket du kanske får så du kan leva på existensminimum. Men då måste du vara inskriven på arbetsförmedlingen söka jobbkurser, skriva CV kurser, söka jobb du inte klarar av mm.

Detta blev verkligheten när alliansen tog över socialdemokraterna syn på sjuka som jag citerar: massiv politisk kampanj med syftet att göra det svårare att vara sjukskriven. Det tog fart under den förra socialdemokratiska regeringen med en politik som ­utgick från att svenska folket består av fuskande lättingar som sjukskriver sig till höger och vänster. Nu skulle det bli ­svårare att få sjukersättning.

De tuffa tagen blev ännu lite tuffare och retoriken skruvades upp när regeringen Reinfeldt tillträdde och i dag har drygt 65 000 personer utförsäkrats från sjukförsäkringen. Inte för att de har blivit ­friska. Inte för att de mår bättre.
Utan för att deras sjukdagar har tagit slut. Att ­antalet sjukskrivna minskat under de förutsättningarna är ju ingen överraskning. Slut citat.

Men nu har sjukskrivningarna börjat öka igen, nya fall av överarbetade har fått förslitningsskador. En ny generation av framtida utförsäkrade. De utförsäkrade som fortfarande är sjuka har i vissa fall även de blivit sjukskrivna igen.Citat: För när sjukskrivningarna nu ökar så gör de det allra mest bland kvinnor och den vanligaste diagnosen är psykisk ­ohälsa. Enligt regeringskansliets siffror så har andelen sjuka med psykiska diagnoser gått upp från 29 procent till 37 procent på knappt tio år. Slut citat.

Självklart blir psykiska åkommor vanliga i ett samhälle där fördomar rasar mot sjuka o arbetslösa!

Alliansens politik, med sitt löjliga mantra ”arbetslinjen” vilken de själva inte kan förklara mer än att det ska löna sig att arbeta, har fått de utan arbete att insjukna i psykiska åkommor i accelererande fart i ett sjukförsäkringssystem där de i framtiden utförsäkras för än mer utanförskap och skambeläggande