Google

Translate blog

måndag 22 april 2013

Engström ser det som positivt att fler får leva av enbart försörjningsstöd i fas 3.
Någonstans i ”arbetslinjens” flumbegrepp ingår att det är bra att fler o fler fas 3are tvingas leva på socialbidrag.

Kanske det ska ses som rätt och riktigt i bestraffningssyfte när en person inte får hjälp av arbetsförmedlingen att hitta ett avlönat arbete eller inte själv har de kontakter som många andra har för att skaffa ett arbete.

Citat: Att skriva in folk i åtgärder 40 timmar i veckan utan ett öre i ersättning är något helt nytt i svensk arbetsmarknadspolitik. Slut citat.

Varför arbetar då människor i fas 3 när de inget får av detta?
Tidigare fick arbetslösa avtalsenlig lön när de arbetade i beredskapsarbeten, plusjobb eller liknande. Innan dess a-kassa på 80 % av tidigare lön.
Idag 65 % av a-kassans brytpunkt från 2002 då den inte höjts sedan dess.

Men varför människor arbetar utan någon ersättning idag beror på att de inte ens får socialbidrag om de inte står till arbetsmarknadens förfogande eller arbetar i fas 3. Så djävulsk är den så kallade arbetslinjens ideologi!

Arbetssökande är målet desto fler desto bättre.  Nu har man påtalat hur fel det är i olika sammanhang att ingen ersättning förutom socialbidrag ges och då först när alla tillgångar är borta för den arbetssökande.

Citat: Nu har nuvarande arbetsmarknadsministern Hillevi Engström gjort klart att det inte blir någon ändring. För någon månad sedan svarade hon på en interpellation från Hillevi Larsson (S) och sa att fas 3 utan ersättning är en fråga för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Det betyder att det inte händer något på två år. I januari 2015 ska utredningen komma med förslag. Slut citat.

Den hårda järnladyn har uttalat sig, ingen misskund med den som blivit arbetslös har hon, utan med alla medel försöker hon likt övriga i alliansens arbetslinjeflum förhala eller nonchalera allt som kan förbättra för den arbetslösa eller sjuka i ekonomiskt hänseende. Istället försämras denna genom att inte ens basbeloppet höjs år för år i a-kassan vilket det görs i socialbidraget. Socialbidrag är målet i arbetslinjen för de utan arbete som ingen anställer på grund av för lång arbetslöshet och vilket egentligen är 
arbetsförmedlingens ansvar.

Arbetsförmedlingen har istället för att hitta arbeten och arbetsgivare blivit ett kontrollorgan i statens tjänst för att kontrollera arbetssökande så de söker arbete själva, ett totalt misslyckat uppdrag då arbetslösa är detta på grund av kontaktlöshet på arbetsmarknaden. Vem anställer en sådan?

Inte ens alla bidrag arbetsgivare kan få avhjälper detta, de anställer hellre utan bidrag en arbetssökande som vill byta jobb eller i annat fall nyutbildad ung, om inget annat finns att tillgå.