Google

Translate blog

onsdag 24 april 2013

I ”arbetslinjens” namn kan vilka påståenden som helst ses som sanna - några bevis om sanningshalt i dessa behövs inte.
Otroliga uttalanden av MUF i den så kallade arbetslinjens namn uttalas här.

I mantrat arbetslinjen sägs följande av dessa, citat: sänkt skatt för de som jobbar skapar nya jobb, skriver Moderata ungdomsförbundets Erik Bengtzboe och Terese Andersson. - - - Länge har unga haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
- --För att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och ge unga möjligheten att stå på sina egna ben behöver mer göras. Det måste bli lönsammare att jobba. 
- - - alliansregeringens jobbskatteavdrag har varit avgörande för att behålla och skapa nya jobb genom krisen. Det ska inte finnas någon tröskel för att gå från bidrag till jobb. Därför kräver vi ett femte jobbskatteavdrag. Slut citat.

Läser man detta står man som ett frågetecken och undrar vad de menar. Skulle arbetsgivare få fler arbetsuppgifter och därmed anställa fler om de anställda får ytterligare ett jobbskatteavdrag?! Hur hänger det ihop? Inte får arbetsgivare fler arbetsuppgifter och bättre försäljning av att arbetare betalar mindre i skatt?

Inte blir lönekostnaden mindre. Skulle skatteavdrag däremot kombineras med lönestopp skulle kanske effekten bli så, men inte med jobbskatteavdrag. Avdraget är endast ett sätt att omfördela pengar i samhället och segregera arbetslösa. Arbetslösheten är rekordstor och fler o fler förstår mantrat ”arbetslinjen” som arbetssökarlinjen.

Det behöver inte sägas men det finns inga undersökningar som skulle bekräfta att jobben blivit fler med jobbskatteavdrag eller tvärtom utan denna konstiga reform. Det är omöjligt att undersöka effekterna då det inte finns något att undersöka mot. Därför är jobbskatteavdragen enbart en fördomsförstoring där ickebildade kan se sig som förmer när de har arbete och se det som rätt att de ska ha avdrag utöver årliga lönehöjningar. 

De med arbete är även i många fall överhopade med arbete och kan då anse att arbetslösa är lata och ska behandlas ekonomiskt hårt. De anser att det finns arbeten och att de arbetslösa skulle avlasta dem själva på sina arbetsplatser.

Visst, det vore rätt, men arbetsgivare idag anställer inte mer än absolut nödvändigt, istället använder de redan anställda så mycket det går och vid akuta behov tas tillfälligt folk med mindre lön in från bemanningsföretag. Ibland tas gratisarbetande fas 3 are in också.

Detta är ”arbetslinjen” och hur någon utan bevis kan påstå att jobbskatteavdragen skapat arbeten är en gåta,  om man med detta inte ser uttrycket bara som ett mantra utan substans likt arbetslinjen.

Kanske det ska ses lika löjligt som ”arbetslinjen” ett vi och dom uttryck skapat för att skilja på vi och dom i samhället.

De ”viktiga” som ska respekteras och gynnas - de med en anställning - och de som ska utförsäkras, segregeras och bli i ett utanförskap, de som ska kallas syndabockar eller "dom" - de arbetslösa o sjuka.