Google

Translate blog

lördag 27 april 2013

Stora företag ger fler arbeten än enmansföretag, vilka ger få nya arbeten.
Vi behöver fler arbeten i Sverige, inte företag av mindre storlek eller enmansföretag där få får arbete.

Stora företag behövs och de som ännu finns bör det satsas på så de inte försvinner från Sverige.

Citat: Felsatsningar. Det är de mellanstora och stora företagen som har viljan och möjligheten att växa och skapa arbetstillfällen. Alla kan inte bli egna företagare, och de satsningar som nu görs på att förenkla regelverken för småföretag är ­billiga och fungerar mest som slag i luften, skriver Victor Molander- - - Enligt SCB startades drygt 57 000 företag 2008. Av dem var 39 000 fortfarande verksamma tre år senare. Under startåret sysselsatte de nystartade företagen 96 839 personer – alltså färre än två personer per bolag.- - - Det är dags att sluta blunda för verkligheten och att satsa på sådant som gör skillnad på allvar. Det är att – genom skattelättnader och andra initiativ – stödja de företag som redan lyckats växa och visa lönsamhet. Bara genom att stödja de bästa har Sverige chansen att bli en av de bästa. Slut citat.

Nog är det sant. Hade staten stöttat Saab eller företag som nu flyttat sin tillverkning utomlands hade vi haft fler arbeten.

Jag är helt överens med resonemanget att det är stora och medelstora företag eller tillverkningsindustrier som skapar flest arbeten och att staten ska ge dessa fördelar för att ge fler arbete. Motsatsen att i första hand hjälpa nyföretagande är inget som ger många arbetstagare nya arbeten.

Nej, en lösning vore att ge stora koncerner skattefördelar m.m. och locka dem hit utan att för den skull göra dem till låglöneföretag. De konstiga satsningarna med jobbskatteavdragen har inte gett ett enda nytt arbete, det har enbart gett mer till de som redan har ett arbete.

Om Sverige har en stor ekonomisk resurs som vi hade innan dessa idiotiska avdrag i segregationssyfte gjordes - men utan någon mening för arbetstillfällena - borde istället dessa pengar satsas på att ge stora företag dessa sänkningar av skatten, då hade vi kanske fått fler arbeten.

Jobbskatteavdragen kan inte få en enda arbetsgivare att anställa fler, vad bryr sig en arbetsgivare om att en anställd får lägre skatt?! Inte blir det mer lönsammare för företaget. Inte heller har jobbskatteavdragen minskat lönehöjningar så de är enbart en åtgärd för att segregera sjuka och arbetslösa till ekonomisk misär i framtiden och apati och lydnad för att bli gratisarbetande till en miljardindustri för företag som utnyttjar dessa personer.

Den skambeläggande regimen - alliansen - vars framfart inom detta beskrivs i morgondagens blogginlägg.