Google

Translate blog

söndag 28 april 2013

”Arbetslinjens” uselhet konstruerad av alliansen skambelägger och utnyttjar den svage - med syftet att kontrollera denne - av olika aktörer som gör stora vinster på detta.
Vi har under senare tid läst att de så kallade coachingfirmorna som arbetsförmedlingen köper in - för att inte arbetsförmedlarna själva ska behöva förmedla arbeten till de arbetslösa - gör vinster på dessa kufiska åtgärder på upp till 30 %.

Nu hör till saken att det är den kufiska alliansens ”arbetslinje” man tagit någon konstig idé från och gett order till arbetsförmedlingen om just detta, att anställa dessa mystiska firmor för att de själva ska vara en kontrollorganisation av arbetslösas ersättning istället för arbetsförmedlare.

Hur dessa coacher istället ska arbeta och hitta arbete och arbetsplatser för arbetslösa sägs det inget om. Men att de ska vara bättre än arbetsförmedlingens arbetsförmedlare är troligen tanken. Men vad görs då på  dessa arbetsträffar?

Citat: När Arbetsförmedlingen handlar upp tjänster från de här bolagen, ställs det en rad krav på både personal och vad bolaget ska erbjuda arbetslösa för aktiviteter. Slut citat.

Frågan är då vad detta betyder? Aktiviteter, skriva CV, ge besked vilka arbeten som finns på arbetsförmedlingens platsbank och anmoda folk att söka dessa?

Jag tror det är så och att man glömmer att arbetslösa är läskunniga själva och inget annat önskar än en lön som det går att konsumera för.

Inte tror jag coachingfirmorna aktivt söker upp företag och placerar arbetslösa där eller arbetsgivare vilka söker arbetare, för att sedan placera människor hos dessa. Varför skulle de göra det? Det gör ju inte ens arbetsförmedlingens egna förmedlare.

Nej, jag misstänker att även coachingfirmorna i första hand - likt arbetsförmedlingen - enbart har ickearbetsgivande träffar - flumträffar - där det viktigaste är att deltagarna skriver sin signatur på en medlemsförteckning som visar att de varit närvarande och denna förteckning sedan förmedlas till de kontrollörer på arbetsförmedlingen som idag arbetar med just kontroll av arbetslösa för dess rätt till ersättning - istället för dess rätt till ett arbete.