Google

Translate blog

tisdag 30 april 2013

Inte bara fas 3 slöseriet måste stoppas utan även jobbcoachingfirmorna som är inhyrda med dyra skattekronor.
Arbetsförmedlingen måste bli en arbetsförmedling igen, inte ett kontrollorgan av arbetssökandes rätt till ersättning.

Detta är Sverige idag, ett Sverige där regeringen påstår att jobben kommer först och att arbetslinjen ska gälla. Men vad innebär arbetslinjen i ett land där arbetskraft satts till förfogande för jobbcoachfirmor för att där skriva CV och sitta av tid i syfte - om vi ska se allvarligt på det - för att dessa firmor ska ha arbete.

 Är det detta som ska ses som arbetslinjen, att vissa ska tjäna pengar på andras olycka?
I vård o skola ska ju privata aktörer tjäna pengar och som det verkar ska det även ske inom arbetsmarknaden.

Läs citatet nedan och förundras och du kanske förändrar din uppfattning om vad ”arbetslinjen” betyder och vad alliansen gör. Kanske ditt förtroende för en regim som denna blir noll. Ingen stat kan regeras av personer som enbart har segregation av arbetslösa och sjuka som agenda och ursäktar detta med att då finns pengar till jobbskatteavdrag. Dessa avdrag ger inga arbeten, bara segregation av svenska folket ekonomiskt.

Citat: Sedan regeringen 2008 bestämde att Arbetsförmedlingen skulle anlita privata bolag för exempelvis jobbcoachning, etableringslotsar till nyanlända invandrare och rehabilitering har myndigheten betalat ut nära fem miljarder kronor.
Men Arbetsförmedlingen vet inte vilka av företagen de anlitar som hjälper arbetslösa till jobb och vilka som misslyckas
---Arbetssökande Erika Bergkvist är 25 år och har pluggat på universitetet. Hon drömmer om att bli kommunikatör men är just nu arbetslös. Nu går hon på bolaget Work for you och deras ”Jobbklubb” i Karlstad. En aktivitet som hon tycker är meningslös.
– Jag sitter av tid, jag förvaras. Vi gör sånt som för mig är väldigt känt för mig. Jag vet redan hur ett cv ser ut, hur man skriver brev, hur man kontakter företag och går igenom platsbanken, säger Erika Bergkvist. Slut citat

Avslutningsvis bör du se vad dessa coachföretag kan hitta på för att tjäna pengar på arbetslösa. Billigt och enkelt ska det vara, se länken och förundras än mer.

Citat: PYSSELSÄTTNING. Regeringens viktigaste jobbreform är de privata och riskkapitalägda jobbcoacherna. Arbetsförmedlingen har vid flera tillfällen utvärderat denna insats och kommit fram till att insatsen inte bara kan vara meningslös utan direkt kontraproduktiv. Att jobbcoacherna över lag försvårar för folk att få jobb kan möjligen ha sin förklaring i upplägget.

För utöver att jobbcoacherna kostar en miljon per förmedlat jobb försiggår en hel del annat mysko. Det här har dykt upp bland jobbcoacherna: