Google

Translate blog

torsdag 2 maj 2013

Vad skrämde - o skrämmer - fas 3are till tystnad? Borgs fulla sysselsättningsmål är inte 0 procent arbetslöshet, utan ev. vad som är idag.
Vad skrämmer fas 3are så att de inte protesterar mot den ekonomiska segregation de utsatts för i snart 6 år? Är de skrämda till tystnad och lydnad av arbetsförmedlingen under hot av att inte få ett öre i ersättning om de inte lyder?

Citat: Hur ska vi få stopp på förnedringen Fas 3, när ingen vågar säga något om vad för sysselsättningar vi utsätts för? Förvånansvärt många Fas 3-are vågar inte berätta för sin arbetsförmedlare eller anordnare att de tycker att Fas 3 är skit och borde stoppas. Slut citat.

Sedan har vi Borg och hans fantastiska fantasier av en så kallad arbetslinje där han - på fullt allvar - inbillar sig att vi får fler arbetsuppgifter och fler arbeten för arbetslösa om ersättningen i a-kassan är låg och jobbskatteavdrag finns.

Man undrar om han helt förlorat kontakten med all form av arbetsgivare med undantag av fas 3 anordnare och jobbcoacher. Endast dessa tjänar pengar på arbetslösheten.


Jobbskatteavdragen gör inte att arbetsgivare behöver fler anställda, hur hög skatt en anställd betalar har inget samband med lönenivå, produktionsnivå eller anställningsbehov.

I den så kallade arbetslinjens mantra är full sysselsättning svävande beroende på hur hög den är, ses den som ok i den tid detta sker, om alliansens s.k. arbetslinje råder. Denna linje av förundran ska troligen ses som att sysselsättningen inte kan vara bättre än den är, då arbetslinjen per automatik maximerar arbetena.

Citat: Därför vill inte Borg sätta upp något siffermål för arbetslöshet och sysselsättning, målet är helt enkelt full sysselsättning. Borg ville dock inte säga något om, utöver det som regeringen redan gjort, hur regeringen tänker sig att uppnå full sysselsättning, inte heller vilken arbetslöshetsnivå som motsvarar full sysselsättning. Slut citat.

Det finns bara en kommentar till detta: SUCK!