Google

Translate blog

fredag 3 maj 2013

Socialminister Kristerssons självförtroende är stort och i arbetslinjens namn ska inte pensionärer få det bättre.
Det är ett femte jobbskatteavdrag som ska komma i första hand i ytterligare segregationssyfte mellan de med anställning och de utan vare sig anställning eller eget företag.

Citat: Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson säger nej till de tre viktigaste punkterna i pensionärsorganisationernas samlade krav på regeringen. Det handlar om slopad broms, slopad premiepension och mer pengar till inkomstpensionen. – Nej, det är inget jag tänker att vi ska göra.- - - Jag vill i första hand nå ett längre och fungerande arbetsliv. För mig är det den frågan som är utgångspunkten för diskussionen, säger Ulf Kristersson.    Slut citat.

Hur det ens kan diskuteras om ett längre arbetsliv när nära en halv million arbetslösa står utanför arbetsmarknaden är en gåta. Men troligen ingår det i flummet ”arbetslinjen” som har till syfte att få fler o fler arbetssökande.

Något höjd pensionsålder skulle få som konsekvens. Ju fler som sitter kvar på sin arbetsplats efter 65 år desto fler förvägras komma in på arbetsmarknaden av de yngre.
”Arbetslinjen” i ett nötskal. Vad dessa arbetssökande ska göra är som vi vet gratisarbete eller volontärarbete i fas 3. Anordnarna för dessa kufiska idéer får en inkomstkälla - likt de kufiska coachingfirmorna får - som ska ersätta arbetsförmedlingen så denna kan koncentrera sig på att kontrollera de arbetslösas rätt till ersättning.

Sverige av idag och troligen ytterligare en lång framtid i ett arbetslinjeflum.