Google

Translate blog

tisdag 7 maj 2013

Bidrags Sverige konkurrerar ut seriösa och produktiva företag och konstruerar företag som lever på statliga bidrag för att anställa eller ta emot långtidsarbetslösa i fas 3.
Alliansens arbetsmarknadspolitik är en bidragsskapande ideologi där skattemedel används för att konkurrera ut seriösa företag.

Detta döljs med att man utåt vill se sig som arbetslinjens företrädare där arbetssökande ska ha låg ersättning och företag få låg lönekostnad genom att lockas anställa med olika slag av bidrag.

Vi har därför, som synes i citatet, gratisarbetande arbetslösa vilka ska försörjas av socialbidrag samtidigt som företaget där de arbetar ska få 5000 kr skattefritt för att sysselsätta dem.

För några decennier sedan hade detta varit Grönköping direkt, ingen hade sett detta som annat än ett ironiskt skämt. Idag är det allvar.

Citat: I en av regeringens insatser, den så kallade Fas 3, återfinns totalt 34 000 personer, drygt 3 000 av dem har ingen ersättning överhuvudtaget, trots att de går till en arbetsplats varje dag och utför arbetsuppgifter. Samtidigt tar anordnaren av platsen emot 5 000 kronor per månad. Arbetsgivaren gör alltså en omfattande vinst på att ta emot arbetslösa. Det är ett kraftigt avsteg från hur svensk arbetsmarknad ska fungera.
Att vara arbetslös i Sverige i dag är detsamma som att drabbas av fattigdom. - - - När lönebidragen blir omfattande sätts dock konkurrensens logik ur spel. Det är inte längre säkert att det är de minst produktiva, innovativa och effektiva företagen som konkurreras ut. Slut citat.

Företag konkurreras ut om de inte hänger med i bidragskarusellen. Att konkurrera med RUT och ROT eller andra verksamheter av mindre slag utan att ta emot bidragsanställda, fas 3:are eller praktikanter, blir mer o mer omöjligt om företaget ska fortleva.

Alliansens politik krossar samhället, företag, välfärd för alla m.m. och har öppnat för något som inte finns någon annanstans sedan Pinochets regim i Chile genom att skattepengar betalas ut till privata vårdföretag och skolor med belopp som gör att dessa kan leva gott av pengarna o lägga överskottet i skatteparadis.