Google

Translate blog

onsdag 8 maj 2013

Sahlin var först och Juholt tystades, Löfven säger inte heller mycket om de som fortlöpande segregeras i vårt samhälle idag.
Citat: Stefan Löfven talar om jobb, innovationer och utbildning. Men inte så ofta om rättvisa, och ännu mindre om socialförsäkringarna som ger ersättning till arbetslösa och sjuka, och som har stramats åt av den borgerliga regeringen.
- - - I sitt avskedstal, strax före jul 2010, påpekade Mona Sahlin att Socialdemokraterna i valet blev dubbelt så stora som Moderaterna bland arbetslösa väljare, och nästan fyra gånger så stora bland sjukskrivna.
”Vi kan inte tala till en minoritet av folket och förvänta oss en majoritet av rösterna! För det får vi inte. Då får vi 30 procent”, sa Sahlin.
Väljarmatematiken var ungefär som följer: Det är ett problem att Socialdemokraterna uppfattas som ett parti för arbetslösa och sjuka om den bilden stöter bort dem som jobbar. För det är fler som jobbar än som inte gör det.
Avskedstalet fick mycket kritik från vänster i partiet, men dåvarande Metallbasen och VU-ledamoten Stefan Löfven uttryckte sig så här: ”Det är Mona Sahlins storhet och styrka att hon vågar ta upp de svåra frågorna”. Slut citat.

Så vad väntar med en ny regim? Kanske fas 3 are och sjuka blir besvikna, Sverige som ett samhälle för alla är kanske förbi. Alliansens omvandling av Sverige i ett ”vi och dom” blir kanske bestående lång tid framåt.

En ny generation med väldigt lite förståelse för hur Sverige sett ut finns på arbetsmarknaden, skolade i ideologi från USA genom spel, film och teve…