Google

Translate blog

torsdag 9 maj 2013

Arbetslinjen var enbart ett mantra för att locka väljare, i verkligheten blev den en arbetssökarlinje och förnedringslinje. Vårbudgeten fortsätter segregera svenska folket ekonomiskt.
Citat: En arbetsmarknad i fritt fall och en Arbetsförmedling som öser pengar över ”entreprenörer” som sätter arbetslösa att virka, se på film och spela bingo. Inte konstigt att det ser ut som det gör. Slut citat.

Ovanstående var vad man fruktade några dagar innan vårbudgeten släpptes. Inga höga tankar om alliansen här inte. Inte så konstigt då två mandatperioder enbart resulterat i segregation av de utan arbete ekonomiskt. Plus att arbetslinjen bör tolkas som arbetssökarlinjen. Fler o fler arbetssökande har det blivit. Arbetslösheten ökar med andra ord hela tiden med alliansens s.k. arbetslinje.
Vad som kom var ett antal möjliga studieplatser för ungdomar. Men vad säger att de fåtal extra ungdomar som nu kan studera får arbete efter sina studier och vad ska de leva av om det inte blir jobb?

Citat: de arbetslösa fortsätter att släpa efter allt mer. Medan de med jobb i de flesta fall får minst 500 kronor mer i månaden blir det samma oförändrade peng från en arbetslöshetsförsäkring vars nivåer inte inflationsjusterats sedan 2002, i alla fall för dem utan kompletterande försäkring via facket.
- Taket i försäkringen urholkas allt mer, säger Ylva Yngveson, chef för Swedbanks privatekonomiska institut. Slut citat.

Detta var även något man fruktade dagen innan vårbudgeten släpptes och visst var det berättigad fruktan. Alliansen körde vidare på spåret att skapa fattigdom och hör och häpna - de aviserar även ett femte jobbskatteavdrag för att ytterligare öka segregationen!
Ja, här är bevis på detta.

 Citat: För att minska utanförskapet, öka den varaktiga sysselsättningen och göra det mer attraktivt att utbilda sig samt starta och driva företag vill regeringen ytterligare förstärka jobbskatteavdraget och höja den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Det kommer att prioriteras när det finns utrymme i budgeten. Slut citat.

Motsägelser så det luktar illa finns här. Hur minskar man utanförskap och ekonomisk segregation med ytterligare ett jobbskatteavdrag?!

Svaret är att det gör man inte, tvärtom, och det är också meningen i alliansens ideologi av skapande av större och större klyftor i samhället.

Vårbudgetens människosyn är lika skrämmande som övriga budgetar alliansen lagt fram. En iskall människosyn  och förakt för de arbetslösa.

Men med alliansens uträknande politik finns inga möjligheter till förbättringar längre för de svaga utan att skatterna höjs och skattehöjningar fruktar svenska folket (detta vet Alliansen och detta var tanken med jobbskatteavdragen, en muta till vissa för att få makten)  det innebär att majoriteten av svenska folket (de med en arbetsgivare) hellre har kvar alliansen än riskerar högre skatt.

Egoism och oempati  med de svaga är alliansens fördomsskapande politiska ledstjärna arbetsökarelinjens eller det de kallar arbetslinjens mantra.