Google

Translate blog

lördag 11 maj 2013

Varför får Borg möjlighet att fortsätta förstöra människors liv?
Är ”arbetslinjen” ett mantra som kan ses som en religionssymbol? Något Borg m.fl. lutar sig mot när politiken misslyckats och tror ska innefatta en lösning i framtiden?

Troligen är det så då ”arbetslinjen” skallar ur hjärtats djup i alla möjliga och omöjliga sammanhang när alliansens mäktiga män och kvinnor uttalar sig, oberoende av vad de uttalar sig om.

Just genom denna tro på en linje - som vi som inte delar detta mantras tro på helighet - kan regimen strunta helt i de som krossas ekonomiskt av en fortlöpande minskning av a-kassans ickeinflationsskyddade belopp och göra utfall om ett femte jobbskatteavdrag utan att skämmas.

Citat: Anders Borgs mål är enkla: lägre skatter, mindre stat. Hans medel är kraftigt minskade resurser till a-kassa, sjukförsäkring och välfärd. Han besväras inte på allvar av arbetslösheten. Inte för att han tror att den är omöjlig att påverka, utan för att han inte bryr sig. Slut citat.

Svaret på frågan i rubriken - Varför får Borg möjlighet att fortsätta förstöra människors liv? - är att svenska folket mutats med jobbskatteavdrag och är rädda för skattehöjningar. Svenska folket vill konsumera.

Att sedan Borg med flera lustigkurrar tror att detta inte gäller de arbetslösa och utförsäkrade är en annan sak. I fördomens namn ”arbetslinjen” ses dessa som nöjda med låg levnadsstandard och bör därför få än lägre i förhållande till de med arbete.

Frågan i rubriken kunde därför vändas och kanske bli mer realistisk enligt följande: Varför låter de utförsäkrade och arbetslösa Borg behandla dem som parias och onämnbara med medias och statens godtycke?