Google

Translate blog

söndag 12 maj 2013

Fas 3 är en skam för Sverige och ett skambeläggande av de som erbjuds detta. Arbetstagare som arbetsgivare.
De löjliga och lätt genomskådade lögner alliansen vräker ur sig inom de flesta områden för att förvirra är inget man förvånar sig över. Värst är dessa lögner inom arbetsmarknaden och det för att få mandat för ”arbetslinjen” vilken bör ses som en arbetssökarlinje och egentligen är ett mantra man lutar sig mot och lägger in i sina tal - oberoende om de passar in.

Här har jag belägg för ytterligare ett uttalande. Citat: när borgerliga företrädare i dagens riksdagsdebatt irrar bort sig i ett resonemang om att deras ”satsningar” inte är optimala men ”good enough” eftersom de är ett alternativ till oppositionens påstådda ”passiva åtgärder” Ja det blir tyst av pinsamheten som sprider sig i rummet.
  
Eehh...? Va? Hört talas om Fas 3? DET är en passiv åtgärd. En passiv åtgärd som den borgerliga regeringen har hittat på och som Socialdemokraterna vill avskaffa till förmån för stöd till avlönade jobb. Slut citat.

Inte tagit direkt från debatten men den som följer debatterna har hört det och liknande i media som teve.

Att skambelägga arbetslösa med fas 3 är något ingen tidigare svensk regim gjort med sina arbetslösa. Vad fas 3 innebär bör alla veta numera. En passiv åtgärd med inlåsningseffekt.

Att skambelägga arbetsgivare genom att locka dem att ta emot fas 3 are är även det något ingen svensk regim gjort tidigare. Vad det innebär för seriösa arbetsgivare vet väl alla idag.

Snedvriden konkurrens, utnyttjande av andra människors utanför skap för egen privat vinnings skull.

Den skambeläggande alliansen kommer att gå till historien som den regim som skambelagde sig själv och svenska folkets arbetslösa och arbetsgivare.