Google

Translate blog

måndag 13 maj 2013

Kyrkan är inte alltid ledd av kristna personer utan av affärsmän, som Jesus sa en gång: Ut med månglarna från templet!
Månglare (handelsman/kvinna) var inget som hörde till kyrkan ansåg Jesus. Men likt Kristdemokraternas slarviga användning av begreppet Kristendom används det av kyrkonämnden i Varnhem.

En caférörelses arrendator har sagts upp utan skäl. Nog trodde jag en arrendator borde ha större skydd om nu inte en verksamhet av särskilda skäl måste avslutas av ägarna till en fastighet.

Men här handlar det om krass penninghunger av säkert en mängd icketroende som invalts i kyrkonämnden likt ledningen i Kristdemokraterna och därför finns ingen kristen etik i görandena.

Caféet ovan ska nu drivas i vinstsyfte med att inga anställda ska få lön. Istället ska kyrkan tjäna 5000 kr skattefritt på de som ska arbeta här. Fas 3 are ska utnyttjas här liksom annorstädes av icke seriösa anordnare.

Att utnyttja svaga personers arbetskraft är en skam. Men att kyrkan gör detta är ren och skär ondska. Jesus skulle aldrig låtit dessa månglare i Varnhem fått agera som de gör om han kommit i vår tid.

Jag är troende och medlem i svenska kyrkan men kan förstå att människor hånar kyrkan och tror att kyrkan är en förtryckarorganisation även i vår tid. Men så är inte fallet och har aldrig varit, det är bara vissa människor som tolkat tron på vis som resulterat i förtryck. I Jesus bergspredikan där han visar vägen finns inget av förtryck av de svaga, tvärtom. Själv umgicks han i första hand med de utstötta i samhället.

Domprosten Alberius uttalar sig med följande ord angående Varnhems klostercafé. 

Citat: Jag tycker att vi har skött det här på ett bra sätt. Vi har informerat i tid om att det kunde bli aktuellt att inte förnya kontraktet. Sedan har frågan diskuterats och vi har sett över olika lösningar. Vi vill göra det här i vår egen regi.

Caféet kommer därmed vara öppet året runt och drivas av diakoniprojektet Refugium som ger daglig sysselsättning till personer som under en längre tid stått utanför den traditionella arbetsmarknaden. I dag har cirka 15 personer sådan sysselsättning i Refugium som dock vill fördubbla antalet. Tanken är att caféet ska vara en försöksverksamhet i tre år, men det finns ett förbehåll. "Refugiums verksamhet blir en del av pastoratets ordinarie verksamhet så länge den här typen av 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder finns" står det i protokollet. Slut citat.

SKÄMS! Säger jag, mer finns inte att säga.